Prosjekter

DRAMA- OG TEATERKOMMUNIKASJON

LARP in Progress
KUNST I SAMFUNNET


Har kunsten påvirkningskraft? – En undersøkelse av samtidskunstens potensielle påvirkningskraft mot en økologisk bærekraftig utviklingLinnets lovsång


Personlige historier


Formidling av kunst i offentlige rom
FAGDIDAKTIKK: KUNST OG DESIGN


Hukommelsestegning


Fra ide til virkelighet – Bruk av kjerneelemeter i KDA i et hverdagsprosjekt