Building Blocks – fra simpisitet til kompleksitet

Kristin Indahl


Denne masteroppgaven omhandler hvordan man kan benytte teaterkompaniet Frantic Assemblys devisingmetodikk Building Blocks for å utvikle en bevegelsesbasert forestilling. Jeg undersøker hvilke kunstneriske og pedagogiske kvaliteter metodikken gir i møte med et ensemble og forsøker å finne ut på hvilken måte dette kommer til uttrykk gjennom de ulike ´byggesteinene´. Dette er et praksisledet forskningsprosjekt hvor jeg har forsket på- og med kunsten med kvalitative metoder. Forestillingen laget jeg i samarbeid med kompaniet 2Theater, som består av seks profesjonelle utøvere med forankring i den fysiske teatertradisjonen. Utforskningen av Building Blocks som pedagogisk og kunstnerisk verktøy, har vært fokuset for det kunstneriske utviklingsarbeidet, og dannet den største delen av mitt empiriske grunnlag. Fem aspekter kom til syne i løpet av den praktiske undersøkelsen og er sentrale i den skriftlige oppgaven. Temaene er formulert som: Trygghet i prøvesituasjonenMin rolle i prosjektetKoreografiens fortellende potensialeStruktur som forløsende faktor og Kollektivt kreativt ansvar. Denne undersøkelsen retter seg mot andre som er interessert i kunstneriske prosesser som forener kunst og pedagogikk, i arbeidet med å forløse det kunstneriske potensial hos den andre. Perspektivet i oppgaven og undersøkelsen førøvrig, ser jeg som interessant for målgrupper uavhengig av ferdighetsnivå̊, som jobber med kunstnerisk og pedagogisk arbeid.

Teaser fra dokumentarfilm (praktisk eksamen)