Kunst i samfunnet (KIS)

Studieretningen har et samfunnsrettet perspektiv på kunst i samtiden. KIS er også sentrert rundt formidling, prosjektutvikling, organisering, kulturelt entreprenørskap og kunstkritikk. KIS har både en praktisk og en teoretisk tilnærming til kunstfaglig virksomhet og legger til rette for å utvikle nye berøringspunkter og anvendelsesformer mellom kunst og samfunn.


Bilde fra prosjektet til Idunn Yr Alman-Kaas.
Idunn Yr Alman-Kaas
Bilde fra prosjektet til Camilla Dahl.
Camilla Dahl
Bilde fra prosjektet til Daryna Gryn.
Daryna Gryn
Bilde fra prosjektet til Carina Marwell Hansen.
Carina Marwell Hansen
Bilde fra prosjektet til Julie Brateset Henning.
Julie Brateset Henning
Bilde fra prosjektet til Kine Kvernbråten.
Kine Kvernbråten
Bilde fra prosjektet til Anna Maria Solum. Utsnitt av et gallerirom med fire bilder på veggen og en person som står foran
Anna Maria Solum
Camilla Dahl
Stian Lindmoen

Milagros Gola Singh

Marielle Kalldal