«Ett år med kulturgrödan lin»

Torkad lin mot en ljus vägg
torkad spånadslin

Projektplan

Tanken med detta projektet är att skapa intresse och få upp ögonen för spånadslinets hela process, som överskriften indikerar på är längden av projektet ett år. Syftet är att sprida kulturarvet vidare, skapa en kunskapsbank och re-aktualisera denna fantastiska bärkraftiga grödan. För att bidra till ett mer hållbart samhälle med fokus på lokala sammanhållningar, kort resta grödor och tillverkning av linkläder här i Oslo.

Det är en lång väg till målet men jag önskar att undersöka vilka samarbetspartner som kan vara aktuella utöver dem jag har besökt; Linmuseet i Kville, Växbolin och kommande Linmuseum i Hamar i regi av Norges Linförening, där planen är att förmedla linets historia och även ha kurser kring hantverkets olika processer. Jag har även varit i kontakt med en styrelsemedlem av Norges Linförening som har bistått mig med information.

I ett senare skede kan det vara en plan att få bönder kring Oslo och Viken att odla spånadslin, skaffa maskinell beredning, för detta kräver tid och energi. Jag har även prövat att kontakta olika vävgrupper och spinngrupper, tyvärr så har kontakten till dessa vart präglad av Covid 19 och uteblivit. Syftet är att skapa breda relationer av förmedling kring spinning och vävning till projektdeltagarna och tanken var att samarbeta med dessa lokala grupperna, om intresset finns där.

En annan tanke hade vart att ha spinnkurser och vävkurser på museum i Oslo som har anknytning till textilhistoria och kulturarv; Nasjonalmuseet, Teknisk museum och Sagene arbeidermuseum har jag kontaktat och inväntar svar från dem.

Odla spånadslin:

Processen startar tidigt på våren så fort vädret tillåter i denna brädgrad cirka i maj, helst efter den 17 dock inte senare och vi som grupp ska så spånadslin. Som går att köpa genom Norges Linförening. Utifrån mina undersökningar har jag kommit fram till att det odlas både på Botanisk Hage i regi av Norges Linförening och på Folkemuseet i Oslo i regi av Lin gruppen som är en del av Vestre Akers husflid. Jag har även kontaktat bybonden på Losæter om det går ann att odla där.

Grödan ska vara lättodlad och ställer ytterst lite krav när det kommer till näring och vatten, den behövs dock täckas efter sådd slik att fåglarna inte äter upp fröna.

Efter att den har växt en 5-10 cm behövs dock en rensning av ogräs och detta vill förekomma under hela sommaren och vill vara en aktivitet. En god del vind behöver den så därav kan det passa ypperligt på Losæter. Det behövs cirka 10 kvm mark till mitt projekt just nu, tanken är att utvidga detta.

Rycka upp linet:

Efter cirka 100 dagar äger denna process rum. Spåndslinet behövs ryckas upp med rötterna, detta för att inte skada fibern samtidigt som längden är av viktighet för att spinna tråden senare. Denna del är spännande för vi ska göra detta för hand och sedan samla ihop i kärvar för att hängas på tork. Det kan byggas en enkel konstruktion slik som på bilden och vi behöver vara en grupp på 10 deltagare minst.

Torkning av lin
hämtad från; https://www.dadesjolin.se/

Frörepning:

Efter att linet har hängt och torkat så kammas den genom en grov kam slik att fröna losnar och sparas till nästa år. Det kräver en hel del redskap till detta som jag ska försöka låna.

Frörepning
hämtad av: http://www.linodlarna.se/linberedning/

Röta:

Denna delen av processen går ut på att bryta ned det vedartade skalet kring fibern och lossna på limfästet, vilket går att göra på många olika sätt; land rötning, vatten rötning och värme rötning. Land rötning tar cirka en månad beroende på värme och fuktighet och måste vändas på under processens gång.

Landrötning
https://ulltopia.typepad.com/ulltopia/2011/08/i-lin%C3%A5kern-2011.html

Linberedning :

Detta är den delen som är mest krävande och behovet för att låna verktyg och finna en bra lokal eller möjligheten att vara utomhus kan också gå ann. Tänk om Folkemuseum på Bygdøy har lust på ett samarbete där finns plats och även anknytning till kulturarv.

Bråka

Nu har vi vårt färdig rötade och torkad spånadslin, nu ska vi få fram fibern med hjälp av att lossna på skärvorna utan att skada fibern.

Bråka med lin
Från förmedlingen på Linmuseet i Kville. Foto: Milagros Gola Singh

Skäkta

Steg två i processen att förädla grödan till fiber.

Skäktalin
Foto: Milagros Gola Singh

Häckla

Denna delen giver oss en skalfri och finkammat häcklat lin.

Häckla lin
Foto: Milagros Gola Singh

Rester av linet i alla dessa stadier tas vara på och används.

Fiber till tråd:

Dessa två processer är en del av slutfasen och här ser jag för mig ett samarbeta med spinnerskor och väverskor i Oslo, för jag vet att det finns en hel del kunskap där ute.

Spinna

Här används en mycket gammal tradition för att spinna det häcklade linet, spinna för hand på en liten spinrock.

spinna lin för hand
Foto: Milagros Gola Singh
spinna lin
Foto: Milagros Gola Singh

Slutfas vävning.

Vävnad
Foto: Milagros Gola Singh

Blir att väva ett plagg tillsammans på en liten större väv en denna.