Undersökningar

Växbo lin i Bollnäs är ett maskinellt lin väveri i Sverige som öppnade dörrarna 1989 på toppen av kulturdalen Trolldalen. Där allmogen har använt sig av älven för att kultivera hantverket kring linet och det är även Sveriges bäst bevarade linberedningsverk från 1800 talet. Tyvärr så odlas ingen spånadslin i närheten så tråden kommer från Belgien, Frankrike och Italien.

21.08.2020

Ett industribygg, rött
Foto: Milagros GS
Växbo lin, ingången till väveriet
Foto: Milagros
Tavla med lin i olika stadier
Foto:Milagros
Nyare maskinväv
Foto: Milagros
Äldre maskinväv
Foto: Milagros
Vägvisare
Foto: Milagros GS
Trolldalen i broschyr
Milagros GS

Utsikt över trolldalen
Foto: Milagros GS
Gammalt hus
Foto: Milagros GS
Linskäkt
Foto: Milagros GS

Botanisk hage

Norges Linförening odlar olika spånadslin och oljelin, frön från NordGen i Alnarp, Sverige. För ett par år sedan hade de en linberedningskurs här och de odlar lin varje år.

01.10.2020

En text med Lin, fiberlin taget från botanisk hage

Åker gård

På denna historiska plats, tun ska ett linmuseum bli till eller ett förmedlings center för kulturgrödan lin. I regi av Norges Linförening, som länge har önskat att sprida sina föreningar liksom i Sverige där linföreningar finns i alla län har de nu fått sig en plats på denna gård. Här har det odlas lin i många hundrade år och en fru Ulricke som bodde på gården från 1772- 1812 förde en dagbok över omsättningen av lin runt på tunet.

Här ska kulturgrödan förmedlas, kurser hållas i vävning och spinning. Och så ska de även odla fiberlin samt driva på med hantverket från frö till textil.

09.10.2020

Ett vitt gammalt tun
Foto: Milagros Gola Singh
Fru Ulrickes dagbok
Foto: Milagros GS
Bok, från fiber til tøy
Milagros GS
Gamal hand bråkare
Foto: Milagros GS
En tavla med lin i olika stadier
Foto: Milagros GS
lintråd
Foto: Milagros GS

Sagene arbeider museum och Blåtøy og tegelsten

11.10.2020

Staty: Fabrikkjentene
Fabrikkjentene; Ellen Jacobsen, 1986. Foto Milagros GS

Utomhus vandring med en guide som förmedlar med inlevelse och sång, främst arbetar visor blir framfört under vandringens gång som handlar om textilindustrin, den industriella revolutionen på mitten av 1800 talet och arbetarklassen vid akerselva. Hjula veveri och även Hønse- Lovisas hus blir en del av vandringen.

Plakat, Blåtøy och tegelstein
Foto: Milagros GS
Foto: Milagros GS

Textilkonstnären Brynhild Slaattos «Blåtøy och Tegelstein» är en del av hennes projekt «Utomdørs» som jag har låtit mig inspireras av. Slaatto väver oftast med syntetiska fibrer och fokuserar på kulturella arv och arkitektur i omgivningen. Här på Hønse- Lovisas hus fokuserar hon på texturen på byggnaderna runt omkring och blåkläder som oftast refereras som arbetarkläder.

Lise Bjørne Linnert

Textil konstnär baserad i Oslo som är en av många konstnärer, designer och aktivister som har stiftat den ideella organisationen NI EN MORE ett design märke. Som har sina faciliteter i staden Juarez, Mexico för att bistå i kampen för kvinnornas rättighet och säkerhet. Kvinnorna får lära sig metoder inom växtfärgning och även sy kläder till kollektionen, detta är för att styrka kvinnan i kampen mot all blind våld i staden. För att kunna stå på egna ben.

Fokus ligger även på ett mer bärkraftigt samhälle med fokus på «slow fashion» där hållbara material och nedbrytbara metoder är av viktighet i hela processen.

närbild på en text och en tröja
Credit: NI EN MORE, med tillåtelse av konstnären
rosa bakgrund, tre damer i maxi kjolar
Credit: NI EN MORE, med tillåtelse av konstnären

En otroligt lärorik växtfärgnings kurs som har givit mig mycket inspiration ägde rum på Tenthaus i Oslo hösten 2018. Kursen var över en helg där vi fick prova på olika metoder inom växtfärgning och kunskapen besitter jag fortfarande. Och jag använder den väl så ofta, färgar med det som finns i köket.

Färgbad
Foto: Milagros Gs
blommor och blad på textil plus hammare
Foto : Milagros GS

Knyten som har legat och dampat
Foto: Milagros GS
textiler som har växtfärgats
Foto: Milagros GS