Sameradioen & SVT Sápmi: «Föreslår gemensam samedefinition».

Sverigesradio.se, 29. april 2016. http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=2327&artikel=6422068

Sametinget i Finland föreslår att sametingen tar fram en gemensam samedefinition som ska ingå en nordisk samekonvention. Inbjudan till diskussioner har skickats till både Sametinget i Sverige och Norge.