Sameradion & SVT Sápmi: Max Mackhé: Jag känner mig inte som svensk

Sverigesradio.se, 25.12.2017: https://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=2327&artikel=6846098

Max Mackhé är född svensk men flyttar till Jokkmokk och blir förälskad i en del av den samiska kulturen. Han betraktas nu av en del samer som en same, men är han det? Eller kan han bli det? Och kan han som svensk lyckas komma in i Sametingets röstlängd.

Skogvang, Susann Funderud: Kven er eigentleg same?

Morgenbladet.no, 11.12.2017: https://morgenbladet.no/aktuelt-portal/2017/12/kven-er-eigentleg-same

Den samiske kulturen og dei samiske tradisjonane er grundig dokumenterte, og dei er kjente blant mange. Men kva vil det seie å vere samisk sett frå ein juridisk ståstad? Kva fortel jusen oss om kven som er same i dag?

 

Spør vi samar frå heile landet om kven som kan kalle seg same, kva som skal til for at nokon kan kalle seg samisk, og korleis ein vil beskrive eigen samisk identitet, får vi truleg ulike svar – slik det også finst forskjellige oppfatningar av kva det vil seie å vere norsk, eller kven som er norsk nok.

 

Kva det samiske er, og kven som kjenner seg som samisk, handlar i stor grad om tilknyting, kultur, røter og identitet – markørar som igjen er vanskelege å definere eller å måle.

Sameradion & SVT Sápmi: Sametingsvalet Norge Toril Bakken Kåven – Nordkalottpartiet

Sverigesradio.se, 08.09.2017: https://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=2327&artikel=6773272

Vilka krav tycker du ska uppfyllas för att man ska anses vara same?

– Det har det inte varit så stor diskussion om i Norge. Man är i stort sett eniga om kriterierna. Om man ska diskutera ändringar så kanske äkta makar skulle få upptas i röstlängden.

Nrk: Når er man samisk nok?

Nrk.no, 12.02.2017: https://www.nrk.no/finnmark/xl/nar-er-man-samisk-nok_-1.13364696

Han er ikke alene om å bli definert som delvis same ut fra avstamningen sin. Mange definerer både seg selv og andre ut fra det samme prinsippet, noe vi snart kommer tilbake til. Rødven mener det er feil måte å tenke på.

For å beskrive problemet, trekker han fram et sitat fra den samiske skuespilleren Ebba Joks i Tana.

– Som Ebba så flott sa det til meg: «Du kan ikke være kvart same. Hvilken del er da samisk? Er det oppe eller nede, høyre eller venstre som er den samiske du? Vi er alle 100 prosent.» Hun har et godt poeng der, og det ene utelukker ikke det andre, fastslår Rødven.

Han sier at man kan henge seg opp i forhistorien og gå med bøyd nakke fordi man i andres øyne ikke er samisk nok.

– Men vi kommer kanskje lengre ved å heve hodet og si at «jeg er stolt av det jeg er» – av min identitet, og den kulturen jeg har vokst opp i.

Framtid i Nord: Samerådet må snu

Framtidinord.no, 04.02.2017: http://www.framtidinord.no/meninger/leder/2017/02/04/Samer%C3%A5det-m%C3%A5-snu-14167368.ece

Begrunnelsen er nokså lik den de som for en måned siden kritiserte sametingspresident Vibeke Larsens nyttårstale. Ikke for innholdet, men for framførelsen. Larsen holdt talen på norsk, noe som falt mange tungt for brystet.

(…)

Det samiske miljøet må vokte seg vel for den elitetenkingen som synes å råde i enkelte deler. Faren er stor for at man skaper større skiller i en tid der man heller må bygge samhold. Utspill som dette kan heller gjøre at personer med samisk bakgrunn lar være å engasjere seg i samisk kultur, eller samisk politikk fordi man føler seg uekte.

NRK: Massiv støtte til Asle etter vraking fra samisk 100-årsjubileum

Nrk.no, 03.02.2017: https://www.nrk.no/sapmi/massiv-stotte-til-brukskunstner-tveitnes-etter-at-han-ble-kastet-ut-fra-samisk-arrangement-1.13356412

Reineier Karen Siri Utsi, sier hun ikke kan forstå utestengelsen av Asle Tveitnes.

– Han er den beste og flittigste belte- og båndvever i nord, og har vevd belter både til mine døtre og til meg også, sier karen Siri Utsi.

vs.

Styreleder i Sámiid Duodji, Catarina Utsi, sier at de har fulgt retningslinjene som Samerådet har vedtatt i forbindelse med godkjennelsen av duodjimerket. Vi kan ikke gå ut over disse retningslinjer, sier Catarina Utsi.

– Med bakgrunn i Samerådet retningslinjer for Duodjimerket, så betyr det at vi verken kan eller vil endre vårt vedtak, sier Catarina Utsi.

NRK: Utestengt fra utstilling fordi han ikke er same

Nrk.no, 02.02.2017: https://www.nrk.no/troms/utestengt-fra-utstilling-fordi-han-ikke-er-same-1.13355239

– Vi ønsker beskyttelse av vårt handverk, og vil vise kjøperne at det vi lager kommer fra den samiske kulturen, sier styreleder i Samiid Duodji, Catarina Utsi.

vs.

Sametingspresident Vibeke Larsen mener beslutningen om å hive Asle Tveitnes ut av utstillingen er gal, og ber om at den gjøres om.

– Det er galt å utestenge en person som gjennom så lang tid har vist interesse for samisk håndverk. Vi har ikke råd til å ekskludere mennesker som ønsker å jobbe positivt for det samiske samfunnet og våre interesser, sier Larsen til NRK.

Sameradion & SVT Sápmi: Kan bli struken från röstlängden efter 20 år

Sverigesradio.se, 01.02.2017: http://sverigesradio.se/sida/gruppsida.aspx?programid=2327&grupp=23626&artikel=6620214

 

Men tycker du att det är rimligt att du som inte själv har samisk härkomst ändå ska stå med i röstlängden?

– Då ställer jag en motfråga till dig: tycker du att en invandrare som kommer till Sverige ska få rättigheter och välja till Sveriges riksdag, att de ska bli svenska medborgare? Det är precis samma sak.