Sameradioen & SVT Sápmi: «Samerådet kräver gemensam samedefinition».

Sverigesradio.se, 9. oktober 2015. http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=2327&artikel=6274334

Aile Javo säger att varken Sverige eller Finland har erfarenheter av att släppa in svenskar eller norrmän i i sametingets röstlängd – det är därför mycket beklagligt att en finsk domstol gör en annan bedömning än sametinget över vem som är same, säger Javo.

Sameradioen & SVT Sápmi: «Sametinget i Finland klagar till FN».

Sverigesradio.se, 5. oktober 2015. http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=2327&artikel=6270894

En som gjorde det var Leo Anttila från Ivalo, som var en av de 93 som i onsdags fick rösträtt av Högsta förvaltningsdomstolen. Han säger till Sameradion i Finland att det är en stark känsla att få rösta. Anttila säger också att han vet att han är same och ska ha rösträtt.

Yle.fi: Nearly 100 new people accepted as Sámi persons against will of Sámi Parliament

Yle.fi, 30.09.2015: http://yle.fi/uutiset/osasto/sapmi/nearly_100_new_people_accepted_as_sami_persons_against_will_of_sami_parliament/8343268

This is a question of collective Sámi rights and not about the rights of individual persons.

vs

The decision shows that it is blood that matters. Anyone can learn the Sámi language but the genes can only be passed by your parents