Sameradion & SVT Sápmi: Höga beviskrav för att få någon utesluten från röstlängden

Sverigesradio.se, 16.02.2017: https://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=2327&artikel=6632160

– Det som också har skilt sig från tidigare år är att det är fler som har överklagat andras upptagande i röstlängden, säger Karin Hansson, chefsjurist på rättsenheten på Norrbottens länsstyrelse.

 

Sameradion & SVT Sápmi: Alla utom en får vara med i röstlängden

Sverigesradio.se, 15.02.2017: https://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=2327&artikel=6630793

när Länsstyrelsen nu gått igenom alla överklagningar avslogs alla åtta där någon som skulle tas med i röstlängden överklagats av andra. Bland annat godkändes de personer som vi tidigare berättat om, som båda stått med i röstlängden i 20 respektive 16 år.

Också 15 av de 16 personer som överklagat att de själva inte kommit med i röstlängden godkändes av Länsstyrelsen, till skillnad från valnämnden som bara godkände 14.

Länsstyrelsen menar att den som valnämnden valde att inte ta med, visst gjort sannolikt att mor- eller farföräldrar har eller har haft samiska som språk i hemmet.

Det gör att den ende som efter genomgången av överklagningarna inte får stå med är en person som inte varit folkbokförd i Sverige i tre år i följd före valdagen

 

Nrk: Når er man samisk nok?

Nrk.no, 12.02.2017: https://www.nrk.no/finnmark/xl/nar-er-man-samisk-nok_-1.13364696

Han er ikke alene om å bli definert som delvis same ut fra avstamningen sin. Mange definerer både seg selv og andre ut fra det samme prinsippet, noe vi snart kommer tilbake til. Rødven mener det er feil måte å tenke på.

For å beskrive problemet, trekker han fram et sitat fra den samiske skuespilleren Ebba Joks i Tana.

– Som Ebba så flott sa det til meg: «Du kan ikke være kvart same. Hvilken del er da samisk? Er det oppe eller nede, høyre eller venstre som er den samiske du? Vi er alle 100 prosent.» Hun har et godt poeng der, og det ene utelukker ikke det andre, fastslår Rødven.

Han sier at man kan henge seg opp i forhistorien og gå med bøyd nakke fordi man i andres øyne ikke er samisk nok.

– Men vi kommer kanskje lengre ved å heve hodet og si at «jeg er stolt av det jeg er» – av min identitet, og den kulturen jeg har vokst opp i.

Holstad, Egon: «Hva er ekte nordmenn og ekte samer?»

Itromso.no, 10.02.2017: https://www.itromso.no/meninger/2017/02/10/%C2%ABHva-er-ekte-nordmenn-og-ekte-samer%C2%BB-14204139.ece

Og så kommer dette evinnelige og opprinnelige spørsmålet, om hva som er samisk. Her er det veldig mange som mener å sitte på fasiten, men deres fasiter er ikke kompatible. For hva er egentlig samisk? Og hva er egentlig norsk? Selv aner jeg ikke.

 

NRK Sápmi: Vibeke sártnui sámegillii: – Lei hui gelddolaš ovdagihtii

Nrk.no, 07.02.2017: https://www.nrk.no/sapmi/vibeke-sartnui-samegillii_-_-lei-hui-gelddola_-ovdagihtii-1.13363788

Bransfjell dadjá kritihkkii sámediggepresideanta vuosttá ahte ferte muitit goas Larsen lea bajásšaddan.

– Son lea šaddan bajás dáruiduhttimin, ja fertet muitit ahte son lea dušše olmmoš, nu mo mii earát, ja ahte son duostá geahčalit ja háliida geahčalit, lea hui buorre.

Fjellheim, Skjalg: Jeg er same!

Nordnorskdebatt.no, 06.02.2017: http://nordnorskdebatt.no/article/en-nordnorsk-same 

For akkurat som norske nasjonsbyggere på Østlandet definerte det autentiske norske, har de samiske identitetsbyggerne definert det ekte samiske, eller selve kjernen i det samiske. Heller ikke i dette bildet har kysten hatt noen plass, for der gikk det samiske språket  tapt for flere generasjoner siden.

I noen samiske miljøer deles det ikke ut medaljer til de som ikke sto imot fornorskningen på kysten. Det blir tvert imot sett på som et uttrykk for svakhet, ja nesten et svik.

 

Framtid i Nord: Samerådet må snu

Framtidinord.no, 04.02.2017: http://www.framtidinord.no/meninger/leder/2017/02/04/Samer%C3%A5det-m%C3%A5-snu-14167368.ece

Begrunnelsen er nokså lik den de som for en måned siden kritiserte sametingspresident Vibeke Larsens nyttårstale. Ikke for innholdet, men for framførelsen. Larsen holdt talen på norsk, noe som falt mange tungt for brystet.

(…)

Det samiske miljøet må vokte seg vel for den elitetenkingen som synes å råde i enkelte deler. Faren er stor for at man skaper større skiller i en tid der man heller må bygge samhold. Utspill som dette kan heller gjøre at personer med samisk bakgrunn lar være å engasjere seg i samisk kultur, eller samisk politikk fordi man føler seg uekte.