Studio Ett: Vem får kalla sig same?

Sverigesradio.se, 27.12.2016: https://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=1637&artikel=6596974

Inför valet till Sametinget i vår har röstlängden överklagats i sin helhet för första gången. Samelandspartiet som vill att Sametingets valnämnd ska ompröva hela röstlängden. Anledningen är att partiet anser att många av de som ska rösta inte är samer.

Hör Per-Olof Nutti, partiledare för Samelandspartiet, Josefina Skerk, vice ordförande för partiet Jakt- och fiskesamerna och Thomas Sarri, nyhetschef på Sameradion & SVT Sápmi.

Hellesvik, Jarl: Hvem er samer?

iFinnmark.no, 27.11.2017: https://www.ifinnmark.no/debatt/finnmark/samisk/hvem-er-samer/o/5-81-636284

Ordet same har historiske sett, vært knyttet til det å ha samisk som sitt hovedspråk. Dette endres når sameloven blir vedtatt, med sine absurde betingelser om hvem som er å anse som samer og dermed kan melde seg inn i Sametingets valgmanntall.

NRK Sápmi: Snakket oldemor samisk – kan du stå i Sametingets valgmanntall

Nrk.no, 21.06.2017: https://www.nrk.no/sapmi/snakket-oldemor-samisk-_-kan-du-sta-i-sametingets-valgmanntall-1.13569223

Professor Ivar Bjørklund mener at reglene for å kunne melde seg inn i Sametingets valgmanntall er for åpne. Med disse reglene kunne hver fjerde finnmarking meldt seg inn i valgmanntallet. Det er slik at for 150 år siden snakket mange samisk, derfor åpner det for at flere finnmarkinger kunne meldt seg inn i Sametingets valgmanntall.

NRK Sápmi: – Det har blitt stas å være same

Nrk.no, 07.03.2017: https://www.nrk.no/troms/_-det-har-blitt-stas-a-vaere-same-1.13412901

– Å være same er ikke lenger et stigma. Det er ikke noe folk prøver å komme vekk ifra. Tvert imot er det samiske blitt en ressurs i mange sammenhenger, både en kulturell og en politisk ressurs. Den utviklingen er det mange som vil ta del i, og derfor melder de seg inn i valgmanntallet, sier Bjørklund.

 

– Vi har hatt ei oppblomstring, og samene har fått vist seg fram i riksdekkende medier, koftene har vistes, joiken og språket har blitt hørt, og man er blitt mere stolt over å være same. Det er ikke lenger noe man trenger å gjemme, men det er noe man viser verden og er stolt av. Og det er også svært gledelig at det gir utslag i Sametingets valgmanntall, sier sametingspresidenten.

Sameradion & SVT Sápmi: Het debatt om Sametingets röstlängd

Sverigesradio.se, 02.02.2017: http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=2327&artikel=6622237

 

Var och en fyller i en ansökan för en röstlängd, han kan lämna riktiga eller oriktiga uppgifter, och har man varit hederlig då behöver man inte fundera över det, säger Samelandspartiets ordförande Per Olof Nutti.

vs.

…vi har en valnämnd som jobbat med frågorna och gjort ett bra jobb. Sen kan man inte utesluta att någon faller mellan stolarna, men det är oerhört diskriminerande att man kan bli överklagad – och få hela sin samiska identitet ifrågasatt

 

Odd-Are Hansen: Den tullete språkdebatten er ødeleggende for Sametinget

Nordnorskdebatt.no, 07.01.2017: http://nordnorskdebatt.no/article/sprakdebattens-samepolitiske

Kravet om en samisktalende president fordrer dramatiske endringer i fundamentet for det samiskpolitiske virke, manntallsregistreringen må tillegges et språkkriterium og svært mange faller derfor ut av registeret.

 

Katarina Hällgren: Nu dras rösträtten in i valrörelsen

Sverigesradio.se: http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=2327&artikel=6591519

 

Jag kan någonstans förstå att det här kan uppfattas som ett steg mot ett samiskt självbestämmande, genom att på det här sättet försöka ta kontrollen över vilka som ska vara med och rösta fram sametingets politiker. Men att jobba utifrån en exkluderande princip är knappast lösningen för att komma ur kolonialstatens klor.

För jag antar att det är kolonialmakten man genom det här överklagandet kämpar emot. Det kan väl knappast vara så att det är andra samer som är fienden i det här fallet. Låt oss i alla fall hoppas att det inte är så.

Sameradion & SVT Sápmi: Både ris och ros för Samelandspartiets överklagan av röstlängden

Sverigesradio.se, 16.12.2016: http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=2327&artikel=6590125

 

Som det är nu så är det enskilda samer som ska överklaga enskilda samer. Och det blir ju så att du ska stå där som en angivare även om du har rätt att göra det. Så då välkomnar vi en översyn så att den enskilda inte ska behöva ta ansvar för att valnämnden inte har gjort sitt jobb, säger Marita Stinnerbom från Guovssonásti

 

vs

 

Jakt- och Fiskesamerna är det största partiet i Sametinget och vice ordförande Josefina Skerk menar att Samelandspartiet bekänner politisk färg:
– Jag kan förmoda att de i princip anser att bara samebymedlemmar och renskötare är samer, och då vill de väl gärna vara riktigt säker på att ta bort så många som möjligt som inte uppfyller kriterierna, säger hon.

 

Sameradioen & SVT Sápmi: Sametingsparti överklagar hela röstlängden

Sverigesradio.se, 16. desember 2016: http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=2327&artikel=6589732

For transparency: Ragnhild Nilsson is part of the SÁMPOLRÁJ project group

 

 – Det här är ett stort problem – det är Sametingets legitimet det är frågan om. Risken är att det inte längre är samiska folket som röstar där. Det kan svänga åt ett håll som vi inte längre har krafter att råda över, säger Per-Olof Nutti.

 

 

Statsvetaren Ragnhild Nilsson (…) är inte förvånad över att den här frågan kommer upp.

– När man knyter olika rättigheter till en definition om vem som är same så blir det naturligt att också definitionen diskuteras, så för mig som forskare var det ganska väntat att den diskussion som funnits i Finland också skulle sprida sig hit.