Berg-Nordlie, Mikkel: Den samiske medborgeren: politisk sterk eller svak?

Nordnorskdebatt.no, 25.10.2017: http://nordnorskdebatt.no/article/samiske-medborgeren-politisk-0

For transparency: Mikkel Berg-Nordlie is part of the SÁMPOLRÁJ project group

Medborgerundersøkelsen (2001) er basert på spørreskjema sendt til et utvalg folk i fem kommuner i Finnmark og én i Troms. «Same» betyr i denne undersøkelsen «kan skrive seg inn i Sametingets valgmanntall». Borgerrolleundersøkelsen (2006) er begrensa til et utvalg fra de fem finnmarkskommunene fra forrige undersøkelse. Den skiller mellom samer som er meldt inn i valgmanntallet og som kan melde seg inn men ikke har gjort det. Sametingsvalgundersøkelsen (2009) er landsomfattende, og omfatter et utvalg samer som har registrert seg i valgmanntallet. («Medborgeren», side 28-33)

Hellesvik, Jarl: En same som forsvarsminister

Nordnorskdebatt.no, 20.10.2017: http://nordnorskdebatt.no/article/en-same-forsvarsminister.

See also: ifinnmark.no, 21.10.2017: https://www.ifinnmark.no/debatt/finnmark/ost-finnmark/en-same-som-forsvarsminister/o/5-81-609836?_ga=2.32881854.1220285756.1525781125-850000143.1498050587 & Altaposten.no, 22.10.2017: https://www.altaposten.no/meninger/2017/10/22/Same-som-forsvarsminister-15486355.ece

Det er kanskje ikke kjent at Forsvarsminister Frank Bakke-Jensen er innmeldt i Sametingets valgmanntall. Han er same. (Her benytter jeg begrepet same i den samme betydningen som sameloven har gjort.)