Sameradion & SVT Sápmi: Valnämnden vill sparka personer från röstlängden

Sverigesradio.se, 31.01.2017: https://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=2327&artikel=6619891

I tre fall har de som överklagat fått gehör från valnämnden, som ändrat sitt beslut och valt att inte ta med dessa i röstlängden.

En av dem upptogs i röstlängden inför valet 1997, efter att ha angett sig vara gift med en same och att deras barn finns med i röstlängden. Personen kompletterade det här med att denne haft samiska som språk i hemmet.

Denne menar att kriterierna gäller fortfarande idag, eftersom det talas samiska i familjen, men efter överklagan har nu valnämnden ändrat sig och menar att personen inte gjort sannolikt att denne själv har eller haft samiska som språk i hemmet.

De andra personerna som har överklagats av andra och strukits från röstlängden uppfyller enligt valnämnden inte heller språkkriteriet. En av dem hade överklagats av två personer.

NRK Sápmi: – Språk-kritikken var sårende

Nrk.no, 22.01.2017: https://www.nrk.no/sapmi/_-sprak-kritikken-var-sarende-1.13333126

– Det var dager jeg ikke hadde lyst å åpne Facebook, men jeg gjorde det. Jeg har lest mye av det som har blitt skrevet, ikke alt. Jeg skjønner til en viss grad kritikken, jeg skjønner at noen reagerer på det at sametingspresidenten ikke snakker samisk. Det er første gang det skjer i Norge. I Sverige har vi sametingspresident som ikke snakker samisk, men svensk, sier Larsen.

Odd Mathis Hætta: – Forsøkt ribbet for enhver anstendighet

Altaposten.no, 20.01.2017: http://www.altaposten.no/meninger/2017/01/20/%E2%80%93-Fors%C3%B8kt-ribbet-for-enhver-anstendighet-14091747.ece

For samisktalende er det to sider, det å kommunisere utad i et norsk miljø, og å ha samisk språk som det identitetsbærende. Men i noen samiske miljøer er det fortsatt enkelte identitetsbærende elementer, som skikk og bruk, ortodoks kristen tro, slekt og minner. Derfor behøver ikke alle samer språket for å bære samisk identitet, selv om noen elementer er svekket og delvis borte.

Sameradion & SVT Sápmi: Samekonventionen offentliggjord – preliminärt godkänd

Sverigesradio.se, 13.01.2017: https://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=2327&artikel=6607723

Art. 13 Sametingens röstlängd

En person som anser sig vara same och

a) har samiska som hemspråk, eller

b) har en förälder, en far- eller morförälder eller en förälder till en far- eller morförälder som har haft samiska som hemspråk, eller

c) har en förälder som är eller har varit upptagen i Sametingets röstlängd,

ska ha rätt att, om övriga krav såsom ålder, medborgarskap och folkbokföring är uppfyllda, bli införda i Sametingets röstlängd i Finland, Norge eller Sverige.

Sametingen kan samarbeta om implementeringen av ovannämnda bestämmelse i enlighet med nationell lagstiftning.

Sameradion & SVT Sápmi: Valnämnden klar, men besluten dröjer

Sverigesradio.se, 12.01.2017: https://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=2327&artikel=6606897

Sametingets valnämnd har behandlat nitton överklagningar till röstlängden. Av dem har tolv överklagat att de inte fått sina ansökningar godkända av nämnden, och sju har överklagats av andra personer som menar att de är felaktigt med i röstlängden.

 

Beaska Niilas: Å tillegge andre meninger de ikke har

Nordnorskdebatt.no, 10.01.2017: http://nordnorskdebatt.no/article/tillegge-andre-meninger-ikke-har%20%20%20%20%20%20%20

 

NSR har vært, og er, svært tydelige på språk ikke er et kvalifikasjonskrav for å være sametingspresident. 25. november var den gang sametingspresident Aili Keskitalo (NSR) særdeles klar i sin tale om at også de språkløse samene har rett til å være representert på alle nivåer. Dette er NSR sin eneste linje i dette spørsmålet, og den har vært gjentatt mange ganger.

Sverigesradio & STV Sápmi: Menar att överklagan leder till hårdare debatt

Sverigesradio.se, 09.01.2017: https://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=2327&artikel=6603904

– Jag ser också på kommenteringarna att jag tycker det är mycket hat som det ges uttryck för där. Att de här “nysamer” och att man skriver att rennäringen är det enda som är det samiska. Det är mycket sånt som kommer fram – rent hatiska kommentarer.

 

Ann-Merete Solbakken: Kampen for hjertespråket

Altaposten.no, 09.01.2017: http://www.altaposten.no/meninger/2017/01/09/Kampen-for-hjertespr%C3%A5ket-14026066.ece

Debatt om samisk språk er viktig, men fokuset bør være på hvordan vi kan få flere til å snakke og bruke samiske slik at det kan være et levende språk i fremtiden, og ikke en stridighet mellom de som behersker samisk og de som ikke gjør det.

Øystein Nilsen: En nyttårstale til besvær, eller?

Ifinnmark.no, 09.01.2017: http://www.ifinnmark.no/debatt/samisk/sprak/en-nyttarstale-til-besvar-eller/o/5-81-407320

Hva gjør det med et barns identitet og stolthet når man blir fortalt av sine medelever at man ikke er nok samisk?

Uten å utdype det mere så kjenner jeg til elever der medelevene sier ting som: «Din pappa er daža, du er ikke same», fordi faren er norsktalende. Eleven som imidlertid har samisk som morsmål, og snakker flytende samisk, like bra som noen, blir selvsagt lei seg og samtidig provosert, for h*n vet jo at faren er same. Noe som det da også blir opplyst om til medelevene, at faren er same, sjøsame … mearrasápmelaš. Da blir svaret fra elevene, ja men det er jo ikke ordentlig same, du er ikke ekte same.

Odd-Are Hansen: Den tullete språkdebatten er ødeleggende for Sametinget

Nordnorskdebatt.no, 07.01.2017: http://nordnorskdebatt.no/article/sprakdebattens-samepolitiske

Kravet om en samisktalende president fordrer dramatiske endringer i fundamentet for det samiskpolitiske virke, manntallsregistreringen må tillegges et språkkriterium og svært mange faller derfor ut av registeret.