Sameradion & SVT Sápmi: Valnämnden klar, men besluten dröjer

Sverigesradio.se, 12.01.2017: https://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=2327&artikel=6606897

Sametingets valnämnd har behandlat nitton överklagningar till röstlängden. Av dem har tolv överklagat att de inte fått sina ansökningar godkända av nämnden, och sju har överklagats av andra personer som menar att de är felaktigt med i röstlängden.