Skogvang, Susann Funderud: Kven er eigentleg same?

Morgenbladet.no, 11.12.2017: https://morgenbladet.no/aktuelt-portal/2017/12/kven-er-eigentleg-same

Den samiske kulturen og dei samiske tradisjonane er grundig dokumenterte, og dei er kjente blant mange. Men kva vil det seie å vere samisk sett frå ein juridisk ståstad? Kva fortel jusen oss om kven som er same i dag?

 

Spør vi samar frå heile landet om kven som kan kalle seg same, kva som skal til for at nokon kan kalle seg samisk, og korleis ein vil beskrive eigen samisk identitet, får vi truleg ulike svar – slik det også finst forskjellige oppfatningar av kva det vil seie å vere norsk, eller kven som er norsk nok.

 

Kva det samiske er, og kven som kjenner seg som samisk, handlar i stor grad om tilknyting, kultur, røter og identitet – markørar som igjen er vanskelege å definere eller å måle.

Fjellheim, Ester: Dette bildet viser hvorfor min mor ikke snakket samisk til oss barna

Nordnorskdebatt.no, 15.05.2017: http://nordnorskdebatt.no/article/forsonings-sannhetskommisjon-om

Da Samerettsutvalgets innstilling om Samiske Rettigheter sør for Finnmark ble sendt ut på høring, mottok Justisdepartementet en uttalelse datert 08.02.2009 fra Rørosbygdene Skogeierlag. Jeg siterer fra denne uttalelsen: «SRU(samerettsutvalget) refererer stadig til ILO-konvensjonen . Da må også SRU frambringe bevisene for hvem dette er. Våre motparter her i Røros, de som er reindriftsutøvere her, kan umulig tilhøre denne kategori medmennesker. Som et eksempel vil vi her nevne Fjellheim-familien. Dette er mennesker med en meget høy intelligens, en IQ som går langt over andre familier i bygda, en stor del av dem med Universitetsutdannelse bak seg. Gen- tester bør framskaffes»

 

NRK Sápmi: Riksdagen behandler finlands ratifisering av ILO-konvensjonen i dag

Nrk.no, 12.03.2015: https://www.nrk.no/sapmi/riksdagen-behandler-finlands-ratifisering-av-ilo-konvensjonen-i-dag-1.12255414

“I forrige uke gikk Näkkäläjärvi hardt ut i finsk media og uttalte at Sametinget ikke ville støtte ratifiseringen av ILO nr. 169 hvis den nye sametingsloven ikke ble vedtatt.”

Nrk Sápmi: Forsker: – Samene frykter at altfor mange blir med i samemanntallet

Nrk.no, 12.03.2015. https://www.nrk.no/sapmi/forsker_-_-samene-frykter-at-altfor-mange-blir-med-i-samemanntallet-1.12255983

“Hvis jeg skal forklare det enkelt, så er det slik at mange samer i Finland ikke vil at «gud og hvermann» skal få stemmerett i sametingsvalgene. Derfor ville de helst at kriteriene for å bli godtatt i sametingets valgmanntall skulle endres, forklarer Piia Nuorgam.”

NRK Sápmi: Professor i urfolkspolitikk: – Sterkt protestsignal at sametingsleder vil gå av

Nrk.no, 11.03.2015: https://www.nrk.no/sapmi/professor-i-urfolkspolitikk_-_-sterkt-protestsignal-at-sametingsleder-vil-ga-av-1.12254480

Finlands justisminister Anna Maja Henriksson opplyste i går at hun trekker tilbake forslaget om ny sametingslov, som Sametinget har jobbet med i flere år. Det sa hun etter at riksdagen i Finland hadde stemt for å beholde den gjeldende samedefinisjonen. Näkkäläjärvi uttalte i går at han er veldig skuffet over vedtaket og at tre års arbeid har gått i vasken.

 

NRK Sápmi: Sametingets leder søker om å få gå av

Nrk.no, 11.03.2015: https://www.nrk.no/sapmi/sametingets-leder-soker-om-a-fa-ga-av-1.12253025

 

Finlands justisminister Anna Maja Henriksson opplyste i går at hun trekker tilbake forslaget om ny sametingslov. Det sa hun etter at riksdagen i Finland hadde stemt for å beholde den gjeldende samedefinisjonen.

Det er sametingsloven som definerer hvem som er same, og hvem som ikke er det. Henriksson sier hun måtte trekke hele forslaget.