NRK Sápmi: Riksdagen behandler finlands ratifisering av ILO-konvensjonen i dag

Nrk.no, 12.03.2015: https://www.nrk.no/sapmi/riksdagen-behandler-finlands-ratifisering-av-ilo-konvensjonen-i-dag-1.12255414

“I forrige uke gikk Näkkäläjärvi hardt ut i finsk media og uttalte at Sametinget ikke ville støtte ratifiseringen av ILO nr. 169 hvis den nye sametingsloven ikke ble vedtatt.”