Yle.fi: Nordic Sámi Convention agreement reached after more than a decade

Yle.fi, 23. December, 2016: http://yle.fi/uutiset/osasto/news/nordic_sami_convention_agreement_reached_after_more_than_a_decade/9371674

The Ministry of Justice announced on Thursday that the new, unified Sámi agreement is based on the current definition of a Sámi person used by the Norwegian government. Chair Sanila-Aikio says the definition is solid.

“But we have to remember that this is also a compromise. I am still happy that a common definition of the kind of person allowed to vote in the Sámi Parliament elections has been found.”

The most salient change affecting the lives of Sámi people in Finland is that an older, archaic definition of a person belonging to that demographic has been done away with.

Sameradion & SVT Sápmi: Sametingets styrelse ignorerade majoritetsbeslut om röstlängden

Sverigesradio.se, 22. december, 2016: https://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=2327&artikel=6594051

– Det är ju väldigt kränkande och man känner sig väldigt som en kastlös person, när man ska gå i svaromål och vet ingenting. Och sen är det ju ett stort steg att fylla i en ansökan till sameröstlängden, säger Ronny Svarto, som drev frågan om att göra det omöjligt att överklaga personer som redan finns med i röstlängden.

Katarina Hällgren: Nu dras rösträtten in i valrörelsen

Sverigesradio.se: http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=2327&artikel=6591519

 

Jag kan någonstans förstå att det här kan uppfattas som ett steg mot ett samiskt självbestämmande, genom att på det här sättet försöka ta kontrollen över vilka som ska vara med och rösta fram sametingets politiker. Men att jobba utifrån en exkluderande princip är knappast lösningen för att komma ur kolonialstatens klor.

För jag antar att det är kolonialmakten man genom det här överklagandet kämpar emot. Det kan väl knappast vara så att det är andra samer som är fienden i det här fallet. Låt oss i alla fall hoppas att det inte är så.

Sameradion & SVT Sápmi: Både ris och ros för Samelandspartiets överklagan av röstlängden

Sverigesradio.se, 16.12.2016: http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=2327&artikel=6590125

 

Som det är nu så är det enskilda samer som ska överklaga enskilda samer. Och det blir ju så att du ska stå där som en angivare även om du har rätt att göra det. Så då välkomnar vi en översyn så att den enskilda inte ska behöva ta ansvar för att valnämnden inte har gjort sitt jobb, säger Marita Stinnerbom från Guovssonásti

 

vs

 

Jakt- och Fiskesamerna är det största partiet i Sametinget och vice ordförande Josefina Skerk menar att Samelandspartiet bekänner politisk färg:
– Jag kan förmoda att de i princip anser att bara samebymedlemmar och renskötare är samer, och då vill de väl gärna vara riktigt säker på att ta bort så många som möjligt som inte uppfyller kriterierna, säger hon.

 

Sameradioen & SVT Sápmi: Sametingsparti överklagar hela röstlängden

Sverigesradio.se, 16. desember 2016: http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=2327&artikel=6589732

For transparency: Ragnhild Nilsson is part of the SÁMPOLRÁJ project group

 

 – Det här är ett stort problem – det är Sametingets legitimet det är frågan om. Risken är att det inte längre är samiska folket som röstar där. Det kan svänga åt ett håll som vi inte längre har krafter att råda över, säger Per-Olof Nutti.

 

 

Statsvetaren Ragnhild Nilsson (…) är inte förvånad över att den här frågan kommer upp.

– När man knyter olika rättigheter till en definition om vem som är same så blir det naturligt att också definitionen diskuteras, så för mig som forskare var det ganska väntat att den diskussion som funnits i Finland också skulle sprida sig hit.

 

 

 

Lapin Kansa: Eeva-Maria Maijalalta kirja metsäsaamelaisista – ”Tämä ei ole keksitty ryhmä”

Lapinkansa.fi, 01.12.2016: http://www.lapinkansa.fi/lappi/eeva-maria-maijalalta-kirja-metsasaamelaisista-tama-ei-ole-keksitty-ryhma-15800052/

 

Johdannon alussa Maijala kirjoittaa auki pyrkimyksensä: tavoitteena on, että keminlappalaiset tunnustettaisiin yhdeksi Suomen neljästä saamen kansasta tai heimosta.

Metsäsaamelaisuus tai keminlappalaisuus on hiertänyt välejä Lapissa jo pitkään. Saamelaisjärjestöt eivät tunnusta keminlappalaisia, eikä vanha Kemin-Lapin alue kuuluu nykyiseen saamelaisalueeseen.

Saamelaisjärjestöjen väitteenä on, että metsäsaamelaiset ovat keksineet saamelaisuutensa ja päättäneet ryhtyä saamelaisiksi. Maijalan mukaan tutkimustieto osoittaa muuta.

– Ei todellakaan ole keksitty, hän sanoo.

Welcome to Raajah!

Raajah is a database listing articles in open-access online media that contain articulations about who shall be allowed to enter the Sámediggi Electoral Rolls and/or who can be considered a Sámi. The Sámi is the indigenous people of Finland, Norway, Russia, and Sweden. The Sámediggis are the representative organs of the Sámi in Finland, Norway, and Sweden.

To navigate the database, please use the search words in the right column listed under Categories. The search words indicate (among other things) what criteria for Sáminess or electoral roll membership are discussed in the text, what language the text linked to is written in, when the text was published, and what states are discussed in the text.

Want to contribute to this database? Please send article links to the admin (mikkel.berg-nordlie  AT  nibr.hioa.no). For articles in languages other than the following, please include a brief description of the content: North Sámi, Norwegian, Swedish, Russian, English, German.

Raajah is created as part of The Borders of Sámi Politics (SÁMPOLRÁJ, 2016-2019), a research project about insider positions and outsider positions in modern Sámi politics. SÁMPOLRÁJ is funded by the Programme for Sámi Studies of the Norwegian Research Council. Raajah means “borders” in the South Sámi language.

Participants in SÁMPOLRÁJ include Jo Saglie (project leader, Institute for Social Resarch, Sámi University College), Johannes Bergh (Institute for Social Research), Mikkel Berg-Nordlie (NIBR Institute of  Oslo and Akershus University College), Stefan Dahlberg (University of Gothenburg, University of Bergen), Ulf Mörkenstam (University of Stockholm), Ragnhild Nilsson (University of Stockholm), Torunn Pettersen (Sámi University College), Per Selle (University of Bergen, Arctic University of Norway), Eli Skogerbø (University of Oslo), Kristin Strømsnes (University of Bergen).