Handegård, Odd: «Er samene et urfolk».

Nordnorskdebatt.no, 22. august 2016. http://nordnorskdebatt.no/article/var-samene-et-urfolk

Den mannlige samiske befolkningen i Finnmark består altså av en halvpart med europeiske aner som er kommet via Norge og Sverige, og en halvpart som kom mye seinere fra Russland og Finland. Det er integreringen av denne siste innvandringsbølgen til Finnmark (N1c1) som har gjort også en del, men ikke alle, av de opprinnelige grupper av mannlige ”nordmenn” i Finnmark (særlig I1 og R1a) til ”samer”.

Ravna, Marion A.: Koftetradisjoner – synsing og forklaring

Nordnorskdebatt.no, 22. august, 2016: http://nordnorskdebatt.no/article/koftetradisjoner-synsing

Sett fra en utenforståendes synspunkt kan koftenormene virke merkelige, og kanskje litt strenge. Utgangspunktet for å kunne bruke kofta er nemlig samisk avstamming, og det er kun samer som kan bruke kofta. Unntaket er om du gifter deg med en same, eller du er en offentlige person, som ordfører, kongelig…