Handegård, Odd: «Er samene et urfolk».

Nordnorskdebatt.no, 22. august 2016. http://nordnorskdebatt.no/article/var-samene-et-urfolk

Den mannlige samiske befolkningen i Finnmark består altså av en halvpart med europeiske aner som er kommet via Norge og Sverige, og en halvpart som kom mye seinere fra Russland og Finland. Det er integreringen av denne siste innvandringsbølgen til Finnmark (N1c1) som har gjort også en del, men ikke alle, av de opprinnelige grupper av mannlige ”nordmenn” i Finnmark (særlig I1 og R1a) til ”samer”.