Studio Ett: Vem får kalla sig same?

Sverigesradio.se, 27.12.2016: https://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=1637&artikel=6596974

Inför valet till Sametinget i vår har röstlängden överklagats i sin helhet för första gången. Samelandspartiet som vill att Sametingets valnämnd ska ompröva hela röstlängden. Anledningen är att partiet anser att många av de som ska rösta inte är samer.

Hör Per-Olof Nutti, partiledare för Samelandspartiet, Josefina Skerk, vice ordförande för partiet Jakt- och fiskesamerna och Thomas Sarri, nyhetschef på Sameradion & SVT Sápmi.

Sameradion & SVT Sápmi: Max Mackhé: Jag känner mig inte som svensk

Sverigesradio.se, 25.12.2017: https://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=2327&artikel=6846098

Max Mackhé är född svensk men flyttar till Jokkmokk och blir förälskad i en del av den samiska kulturen. Han betraktas nu av en del samer som en same, men är han det? Eller kan han bli det? Och kan han som svensk lyckas komma in i Sametingets röstlängd.

Sameradion & SVT Sápmi: Sametingsval Norge Ronny Wilhelmsen – Arbeiderpartiet

Sverigesradio.se, 09.09.2018: https://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=2327&artikel=6773251

Vilka krav tycker du ska uppfyllas för att man ska anses vara same?

– Det viktigaste är rätten att få definiera sig själv. Men man behöver även kriterier som bekräftar att du är same. Jag tycker vi har bra kriterier för att vara med i röstlängden i Norge. Först, att du känner dig som same, sedan om dina föräldrar, mor- och farföräldrar eller deras föräldrar haft samiska som hemspråk

Sameradion & SVT Sápmi Sametingsvalet Norge Inger Eline Eriksen Fjellgren – Árja

Sverigesradio.se, 08.09.2017: https://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=2327&artikel=6773262

Manin lea deaŧalaš ahte gávdno sámemeroštallan?

Makkár gáibádusaid ferte du mielas deavdit vai galgá leat sápmelažžan?

– Dat lea min sápmelaččaid iežamet duohken mearridit gii leat sápmelaš ja ii, seamma láhkai go eará eamiálbmogiin lea dát vuoigatvuohta. Dat lea dehálaš ahte lea čielga sámemeroštallan dan ektui gii beassá jienastit Sámedikkis. Sámediggi lea sápmelaččaide. Muđui oaivvildan ahte mii fertet leat várrogasat ráhkadeamis dakkár obbalaš sámedefinišuvnna go mii fertet garvit ahte šaddá sáhka varraproseanttas. Sámevuohta ii leat varraproseanta muhto iešvuohta čearddalašvuođas ja kultuvrras.

Sameradion & SVT Sápmi: Sametingsvalet Norge Aili Keskitalo – NSR

Sverigesradio.se, 08.09.2017: https://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=2327&artikel=6773257

 

Varför är det viktigt med en samedefinition?

– Vi måste skilja på samedefinition och kriterier för att få rösta i sametinget. På Norsk sida är sametingets röstlängd ett register över dem som får rösta i sametingsvalet, bara det.  Vi anser att det registret inte kan användas till att säga om någon är same eller inte. Det är en subjektiv fråga för varje enskild person. Vem är jag att säga till någon att hen är same eller inte. Samtidigt måste vi kunna bestämma vilka som får rösta i sametinget för att säkra att parlamentet är representativt för det samiska folket.

Vilka krav tycker du ska uppfyllas för att man ska anses vara same? 

– Jag är nöjd med de regler vi har för att få skriva in sig i röstlängden på norsk sida. Vi har ett subjektivt krav på att man ska känna sig som same, samt ett objektivt krav om hemspråk som går tre generationer tillbaka. De här kraven är avgränsande samtidigt som de är inkluderande för de flesta som kommer från hårt assimilerade områden. Men som sagt, det här kan inte vara en definition på vem som är same och vem som inte är det.

Sameradion & SVT Sápmi: Höga beviskrav för att få någon utesluten från röstlängden

Sverigesradio.se, 16.02.2017: https://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=2327&artikel=6632160

– Det som också har skilt sig från tidigare år är att det är fler som har överklagat andras upptagande i röstlängden, säger Karin Hansson, chefsjurist på rättsenheten på Norrbottens länsstyrelse.

 

Sameradion & SVT Sápmi: Alla utom en får vara med i röstlängden

Sverigesradio.se, 15.02.2017: https://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=2327&artikel=6630793

när Länsstyrelsen nu gått igenom alla överklagningar avslogs alla åtta där någon som skulle tas med i röstlängden överklagats av andra. Bland annat godkändes de personer som vi tidigare berättat om, som båda stått med i röstlängden i 20 respektive 16 år.

Också 15 av de 16 personer som överklagat att de själva inte kommit med i röstlängden godkändes av Länsstyrelsen, till skillnad från valnämnden som bara godkände 14.

Länsstyrelsen menar att den som valnämnden valde att inte ta med, visst gjort sannolikt att mor- eller farföräldrar har eller har haft samiska som språk i hemmet.

Det gör att den ende som efter genomgången av överklagningarna inte får stå med är en person som inte varit folkbokförd i Sverige i tre år i följd före valdagen

 

Sveriges Radio: Kjell Holmberg kan bli struken från sameröstlängden efter 20 år

Sverigesradio.se, 02.02.2017: https://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=98&artikel=6621429

– …Min fru och mina barn, dom räknas som samer, dom har rösträtt, men jag som är ingift, jag ska stå helt utanför familjens angelägenheter, vad är det för rättvisa i det? säger Kjell Holmberg.

(…)

Men tycker du att det är rimligt att du som inte själv har samisk härkomst ändå ska stå med i röstlängden?

– Då ställer jag en motfråga till dig: tycker du att en invandrare som kommer till Sverige ska få rättigheter och välja till Sveriges riksdag, att de ska bli svenska medborgare? Det är precis samma sak.