Hellesvik, Jarl: En same som forsvarsminister

Nordnorskdebatt.no, 20.10.2017: http://nordnorskdebatt.no/article/en-same-forsvarsminister.

See also: ifinnmark.no, 21.10.2017: https://www.ifinnmark.no/debatt/finnmark/ost-finnmark/en-same-som-forsvarsminister/o/5-81-609836?_ga=2.32881854.1220285756.1525781125-850000143.1498050587 & Altaposten.no, 22.10.2017: https://www.altaposten.no/meninger/2017/10/22/Same-som-forsvarsminister-15486355.ece

Det er kanskje ikke kjent at Forsvarsminister Frank Bakke-Jensen er innmeldt i Sametingets valgmanntall. Han er same. (Her benytter jeg begrepet same i den samme betydningen som sameloven har gjort.)

 

 

Ságat: Leder: Valgmanntall med problematikk

Sagat.no, 14.07.2017: http://www.sagat.no/leder/valgmanntall-med-problematikk/19.8551

Tross økningen, er det forholdsmessig få sametingsvelgere i same­fylket Finnmark. Slik vi ser det er de fleste stortingsvelgere her også kvalifisert til å stemme ved sametingsvalget. Dermed er potensialet langt fra nådd. De store samiske valgkretsene sakker akter­ut, mens sentrale steder utenfor Finn­mark vinner fram.

Dette vil uten tvil føre til at tradisjonelle samiske bygder og distrikter ikke vil bli representert på en god nok måte i det samiske parlamentet. I stedet ser vi allerede at bysamer får økt innflytelse og makt i sametingssystemet. Det vil også bli en kamp om bevilgninger og andre knapphetsgoder. Eksempelvis tror vi dessverre ikke at en bysame fra Bergen har tilstrekkelig innsikt i samisk dagligliv i Bergeby.

NRK Sápmi: Snakket oldemor samisk – kan du stå i Sametingets valgmanntall

Nrk.no, 21.06.2017: https://www.nrk.no/sapmi/snakket-oldemor-samisk-_-kan-du-sta-i-sametingets-valgmanntall-1.13569223

Professor Ivar Bjørklund mener at reglene for å kunne melde seg inn i Sametingets valgmanntall er for åpne. Med disse reglene kunne hver fjerde finnmarking meldt seg inn i valgmanntallet. Det er slik at for 150 år siden snakket mange samisk, derfor åpner det for at flere finnmarkinger kunne meldt seg inn i Sametingets valgmanntall.