NRK Sápmi: Riksdagen behandler finlands ratifisering av ILO-konvensjonen i dag

Nrk.no, 12.03.2015: https://www.nrk.no/sapmi/riksdagen-behandler-finlands-ratifisering-av-ilo-konvensjonen-i-dag-1.12255414

“I forrige uke gikk Näkkäläjärvi hardt ut i finsk media og uttalte at Sametinget ikke ville støtte ratifiseringen av ILO nr. 169 hvis den nye sametingsloven ikke ble vedtatt.”

Nrk Sápmi: Forsker: – Samene frykter at altfor mange blir med i samemanntallet

Nrk.no, 12.03.2015. https://www.nrk.no/sapmi/forsker_-_-samene-frykter-at-altfor-mange-blir-med-i-samemanntallet-1.12255983

“Hvis jeg skal forklare det enkelt, så er det slik at mange samer i Finland ikke vil at «gud og hvermann» skal få stemmerett i sametingsvalgene. Derfor ville de helst at kriteriene for å bli godtatt i sametingets valgmanntall skulle endres, forklarer Piia Nuorgam.”

NRK Sápmi: Professor i urfolkspolitikk: – Sterkt protestsignal at sametingsleder vil gå av

Nrk.no, 11.03.2015: https://www.nrk.no/sapmi/professor-i-urfolkspolitikk_-_-sterkt-protestsignal-at-sametingsleder-vil-ga-av-1.12254480

Finlands justisminister Anna Maja Henriksson opplyste i går at hun trekker tilbake forslaget om ny sametingslov, som Sametinget har jobbet med i flere år. Det sa hun etter at riksdagen i Finland hadde stemt for å beholde den gjeldende samedefinisjonen. Näkkäläjärvi uttalte i går at han er veldig skuffet over vedtaket og at tre års arbeid har gått i vasken.

 

NRK Sápmi: Sametingets leder søker om å få gå av

Nrk.no, 11.03.2015: https://www.nrk.no/sapmi/sametingets-leder-soker-om-a-fa-ga-av-1.12253025

 

Finlands justisminister Anna Maja Henriksson opplyste i går at hun trekker tilbake forslaget om ny sametingslov. Det sa hun etter at riksdagen i Finland hadde stemt for å beholde den gjeldende samedefinisjonen.

Det er sametingsloven som definerer hvem som er same, og hvem som ikke er det. Henriksson sier hun måtte trekke hele forslaget.