Studio Ett: Vem får kalla sig same?

Sverigesradio.se, 27.12.2016: https://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=1637&artikel=6596974

Inför valet till Sametinget i vår har röstlängden överklagats i sin helhet för första gången. Samelandspartiet som vill att Sametingets valnämnd ska ompröva hela röstlängden. Anledningen är att partiet anser att många av de som ska rösta inte är samer.

Hör Per-Olof Nutti, partiledare för Samelandspartiet, Josefina Skerk, vice ordförande för partiet Jakt- och fiskesamerna och Thomas Sarri, nyhetschef på Sameradion & SVT Sápmi.

Sameradion & SVT Sápmi: Max Mackhé: Jag känner mig inte som svensk

Sverigesradio.se, 25.12.2017: https://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=2327&artikel=6846098

Max Mackhé är född svensk men flyttar till Jokkmokk och blir förälskad i en del av den samiska kulturen. Han betraktas nu av en del samer som en same, men är han det? Eller kan han bli det? Och kan han som svensk lyckas komma in i Sametingets röstlängd.

Ryan, Kristin: Staten vil ikke gi andre enn samer stemmerett til sametingsvalgene

Nordnorskdebatt.no, 23.05.2017: http://nordnorskdebatt.no/article/staten-vil-ikke-gi-andre-enn

I fortalen har man også forsøkt å beskrive hvem en eventuell endring skal omfatte. To vilkår framgår av fortalen: at vedkommende «regner seg som same», og at vedkommende har «nær tilknytning til samisk kultur». I artikkel 13 står det «oppfatter seg som same». Det samme følger av sameloven. Disse uttrykkene er ment å dekke det samme, nemlig selvidentifikasjon som same. (…)

Det andre vilkåret åpner opp for at det kan vedtas en regel om at nær tilknytning til kulturen – for eksempel til reindriften – kan bli et kriterium i stedet for eller i tillegg til språk. Alle samiske språk er klassifisert som truede språk, og særlig kritisk er situasjonen for sørsamisk og lulesamisk. Det kan dermed oppstå behov for å justere reglene ettersom tiden går. Vi kan for eksempel tenke oss at en ung reinsdriftsutøver i det sørsamiske området kan risikere å falle utenfor hvis foreldrene ikke har stått i manntallet, og språket har vært tapt i lang tid.

 

Sameradion & SVT Sápmi: Höga beviskrav för att få någon utesluten från röstlängden

Sverigesradio.se, 16.02.2017: https://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=2327&artikel=6632160

– Det som också har skilt sig från tidigare år är att det är fler som har överklagat andras upptagande i röstlängden, säger Karin Hansson, chefsjurist på rättsenheten på Norrbottens länsstyrelse.

 

Sameradion & SVT Sápmi: Alla utom en får vara med i röstlängden

Sverigesradio.se, 15.02.2017: https://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=2327&artikel=6630793

när Länsstyrelsen nu gått igenom alla överklagningar avslogs alla åtta där någon som skulle tas med i röstlängden överklagats av andra. Bland annat godkändes de personer som vi tidigare berättat om, som båda stått med i röstlängden i 20 respektive 16 år.

Också 15 av de 16 personer som överklagat att de själva inte kommit med i röstlängden godkändes av Länsstyrelsen, till skillnad från valnämnden som bara godkände 14.

Länsstyrelsen menar att den som valnämnden valde att inte ta med, visst gjort sannolikt att mor- eller farföräldrar har eller har haft samiska som språk i hemmet.

Det gör att den ende som efter genomgången av överklagningarna inte får stå med är en person som inte varit folkbokförd i Sverige i tre år i följd före valdagen

 

Nrk: Når er man samisk nok?

Nrk.no, 12.02.2017: https://www.nrk.no/finnmark/xl/nar-er-man-samisk-nok_-1.13364696

Han er ikke alene om å bli definert som delvis same ut fra avstamningen sin. Mange definerer både seg selv og andre ut fra det samme prinsippet, noe vi snart kommer tilbake til. Rødven mener det er feil måte å tenke på.

For å beskrive problemet, trekker han fram et sitat fra den samiske skuespilleren Ebba Joks i Tana.

– Som Ebba så flott sa det til meg: «Du kan ikke være kvart same. Hvilken del er da samisk? Er det oppe eller nede, høyre eller venstre som er den samiske du? Vi er alle 100 prosent.» Hun har et godt poeng der, og det ene utelukker ikke det andre, fastslår Rødven.

Han sier at man kan henge seg opp i forhistorien og gå med bøyd nakke fordi man i andres øyne ikke er samisk nok.

– Men vi kommer kanskje lengre ved å heve hodet og si at «jeg er stolt av det jeg er» – av min identitet, og den kulturen jeg har vokst opp i.

Sveriges Radio: Kjell Holmberg kan bli struken från sameröstlängden efter 20 år

Sverigesradio.se, 02.02.2017: https://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=98&artikel=6621429

– …Min fru och mina barn, dom räknas som samer, dom har rösträtt, men jag som är ingift, jag ska stå helt utanför familjens angelägenheter, vad är det för rättvisa i det? säger Kjell Holmberg.

(…)

Men tycker du att det är rimligt att du som inte själv har samisk härkomst ändå ska stå med i röstlängden?

– Då ställer jag en motfråga till dig: tycker du att en invandrare som kommer till Sverige ska få rättigheter och välja till Sveriges riksdag, att de ska bli svenska medborgare? Det är precis samma sak.

Sameradion & SVT Sápmi: Het debatt om Sametingets röstlängd

Sverigesradio.se, 02.02.2017: http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=2327&artikel=6622237

 

Var och en fyller i en ansökan för en röstlängd, han kan lämna riktiga eller oriktiga uppgifter, och har man varit hederlig då behöver man inte fundera över det, säger Samelandspartiets ordförande Per Olof Nutti.

vs.

…vi har en valnämnd som jobbat med frågorna och gjort ett bra jobb. Sen kan man inte utesluta att någon faller mellan stolarna, men det är oerhört diskriminerande att man kan bli överklagad – och få hela sin samiska identitet ifrågasatt

 

Sameradion & SVT Sápmi: Kan bli struken från röstlängden efter 20 år

Sverigesradio.se, 01.02.2017: http://sverigesradio.se/sida/gruppsida.aspx?programid=2327&grupp=23626&artikel=6620214

 

Men tycker du att det är rimligt att du som inte själv har samisk härkomst ändå ska stå med i röstlängden?

– Då ställer jag en motfråga till dig: tycker du att en invandrare som kommer till Sverige ska få rättigheter och välja till Sveriges riksdag, att de ska bli svenska medborgare? Det är precis samma sak.