Sameradioen & SVT Sápmi: Sametingsparti överklagar hela röstlängden

Sverigesradio.se, 16. desember 2016: http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=2327&artikel=6589732

For transparency: Ragnhild Nilsson is part of the SÁMPOLRÁJ project group

 

 – Det här är ett stort problem – det är Sametingets legitimet det är frågan om. Risken är att det inte längre är samiska folket som röstar där. Det kan svänga åt ett håll som vi inte längre har krafter att råda över, säger Per-Olof Nutti.

 

 

Statsvetaren Ragnhild Nilsson (…) är inte förvånad över att den här frågan kommer upp.

– När man knyter olika rättigheter till en definition om vem som är same så blir det naturligt att också definitionen diskuteras, så för mig som forskare var det ganska väntat att den diskussion som funnits i Finland också skulle sprida sig hit.

 

 

 

Berg-Nordlie, Mikkel: «På jakt etter det samiske grunnsynet».

Nordnorskdebatt.no, 27. oktober 2016. http://nordnorskdebatt.no/article/pa-jakt-etter-samiske-grunnsynet For transparency: Article author is part of SÁMPOLRÁJ project Group.

Det kan ikke være så vanskelig å akseptere at innad i samefolket, som hos alle andre folkeslag i verden, finnes det mennesker med totalt forskjellige grunnsyn

 

Sameradioen & SVT Sápmi: «Forskare: sametinget styrs av försvenskade samer».

Sverigesradio.se, 19. oktober 2016. http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=2327&artikel=6543807

Vad har du egentligen för kunskap och förståelse för det samiska om du bara en svag anknytning till den samiska världen genom farmor eller morfar?

vs

Dels behövs det uppenbarligen en historieutbildning även för historiedoktorer, för det är ju en enorm historielöshet som han uppvisar och det är ju också närmast fascistiskt att när ett parti som man inte gillar vinner valet så är den rätta lösningen att utesluta det partiet och se till att de människor man tror röstar på det partiet inte får rösta

 

Lapin Kansa: «Jurista fuolas válgalogahallamis: ‘Ruoŧas lea láddeluvvan sápmelaččat váldán válddi’».

Lapinkansa.fi, 14. september 2016: http://www.lapinkansa.fi/sagat/jurista-fuolas-valgalogahallamis-ruotas-leat-laddeluvvan-sapmelaccat-valdan-valddi/

Juos dát ođđa politihkalaš fámut mat leat jođus Ruoŧa bealde nagodit ovddidit, ahte galgá ovttain buolvvain vel viiddidit giellakritera, de jienastuslogus šaddá unnimusta beali stuorit ja mat dat leat mat dasto bohtet sisa: láddeluvvan sápmelaččat.

 

Sameradioen & SVT Sápmi: «Föreslår gemensam samedefinition».

Sverigesradio.se, 29. april 2016. http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=2327&artikel=6422068

Sametinget i Finland föreslår att sametingen tar fram en gemensam samedefinition som ska ingå en nordisk samekonvention. Inbjudan till diskussioner har skickats till både Sametinget i Sverige och Norge.

 

Sameradioen & SVT Sápmi: «Samerådet kräver gemensam samedefinition».

Sverigesradio.se, 9. oktober 2015. http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=2327&artikel=6274334

Aile Javo säger att varken Sverige eller Finland har erfarenheter av att släppa in svenskar eller norrmän i i sametingets röstlängd – det är därför mycket beklagligt att en finsk domstol gör en annan bedömning än sametinget över vem som är same, säger Javo.