Berg-Nordlie, Mikkel: «På jakt etter det samiske grunnsynet».

Nordnorskdebatt.no, 27. oktober 2016. http://nordnorskdebatt.no/article/pa-jakt-etter-samiske-grunnsynet For transparency: Article author is part of SÁMPOLRÁJ project Group.

Det kan ikke være så vanskelig å akseptere at innad i samefolket, som hos alle andre folkeslag i verden, finnes det mennesker med totalt forskjellige grunnsyn