Sameradion & SVT Sápmi: Valnämnden vill sparka personer från röstlängden

Sverigesradio.se, 31.01.2017: https://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=2327&artikel=6619891

I tre fall har de som överklagat fått gehör från valnämnden, som ändrat sitt beslut och valt att inte ta med dessa i röstlängden.

En av dem upptogs i röstlängden inför valet 1997, efter att ha angett sig vara gift med en same och att deras barn finns med i röstlängden. Personen kompletterade det här med att denne haft samiska som språk i hemmet.

Denne menar att kriterierna gäller fortfarande idag, eftersom det talas samiska i familjen, men efter överklagan har nu valnämnden ändrat sig och menar att personen inte gjort sannolikt att denne själv har eller haft samiska som språk i hemmet.

De andra personerna som har överklagats av andra och strukits från röstlängden uppfyller enligt valnämnden inte heller språkkriteriet. En av dem hade överklagats av två personer.

NRK Sápmi: – Språk-kritikken var sårende

Nrk.no, 22.01.2017: https://www.nrk.no/sapmi/_-sprak-kritikken-var-sarende-1.13333126

– Det var dager jeg ikke hadde lyst å åpne Facebook, men jeg gjorde det. Jeg har lest mye av det som har blitt skrevet, ikke alt. Jeg skjønner til en viss grad kritikken, jeg skjønner at noen reagerer på det at sametingspresidenten ikke snakker samisk. Det er første gang det skjer i Norge. I Sverige har vi sametingspresident som ikke snakker samisk, men svensk, sier Larsen.

Sameradion & SVT Sápmi: Samekonventionen offentliggjord – preliminärt godkänd

Sverigesradio.se, 13.01.2017: https://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=2327&artikel=6607723

Art. 13 Sametingens röstlängd

En person som anser sig vara same och

a) har samiska som hemspråk, eller

b) har en förälder, en far- eller morförälder eller en förälder till en far- eller morförälder som har haft samiska som hemspråk, eller

c) har en förälder som är eller har varit upptagen i Sametingets röstlängd,

ska ha rätt att, om övriga krav såsom ålder, medborgarskap och folkbokföring är uppfyllda, bli införda i Sametingets röstlängd i Finland, Norge eller Sverige.

Sametingen kan samarbeta om implementeringen av ovannämnda bestämmelse i enlighet med nationell lagstiftning.

Sameradion & SVT Sápmi: Valnämnden klar, men besluten dröjer

Sverigesradio.se, 12.01.2017: https://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=2327&artikel=6606897

Sametingets valnämnd har behandlat nitton överklagningar till röstlängden. Av dem har tolv överklagat att de inte fått sina ansökningar godkända av nämnden, och sju har överklagats av andra personer som menar att de är felaktigt med i röstlängden.

 

Sverigesradio & STV Sápmi: Menar att överklagan leder till hårdare debatt

Sverigesradio.se, 09.01.2017: https://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=2327&artikel=6603904

– Jag ser också på kommenteringarna att jag tycker det är mycket hat som det ges uttryck för där. Att de här “nysamer” och att man skriver att rennäringen är det enda som är det samiska. Det är mycket sånt som kommer fram – rent hatiska kommentarer.

 

Sameradion & SVT Sápmi

Sverigesradio.se, 04.01.2017: https://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=2327&artikel=6601267

Att länsstyrelsen i Norrbotten beslutat att inte pröva Samelandspartiets överklagan tycker partiets ordförande Per-Olof Nutti är beklagligt och menar att man inte ska utsätta privatpersoner.

– Man blir ju utpekad som person när man som enskild måste gå och överklaga andra. Det här var också ett sätt av mig, av oss, att försöka visa att det bör komma till en lagändring.

Yle.fi: Nordic Sámi Convention agreement reached after more than a decade

Yle.fi, 23. December, 2016: http://yle.fi/uutiset/osasto/news/nordic_sami_convention_agreement_reached_after_more_than_a_decade/9371674

The Ministry of Justice announced on Thursday that the new, unified Sámi agreement is based on the current definition of a Sámi person used by the Norwegian government. Chair Sanila-Aikio says the definition is solid.

“But we have to remember that this is also a compromise. I am still happy that a common definition of the kind of person allowed to vote in the Sámi Parliament elections has been found.”

The most salient change affecting the lives of Sámi people in Finland is that an older, archaic definition of a person belonging to that demographic has been done away with.

Sameradion & SVT Sápmi: Sametingets styrelse ignorerade majoritetsbeslut om röstlängden

Sverigesradio.se, 22. december, 2016: https://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=2327&artikel=6594051

– Det är ju väldigt kränkande och man känner sig väldigt som en kastlös person, när man ska gå i svaromål och vet ingenting. Och sen är det ju ett stort steg att fylla i en ansökan till sameröstlängden, säger Ronny Svarto, som drev frågan om att göra det omöjligt att överklaga personer som redan finns med i röstlängden.

Katarina Hällgren: Nu dras rösträtten in i valrörelsen

Sverigesradio.se: http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=2327&artikel=6591519

 

Jag kan någonstans förstå att det här kan uppfattas som ett steg mot ett samiskt självbestämmande, genom att på det här sättet försöka ta kontrollen över vilka som ska vara med och rösta fram sametingets politiker. Men att jobba utifrån en exkluderande princip är knappast lösningen för att komma ur kolonialstatens klor.

För jag antar att det är kolonialmakten man genom det här överklagandet kämpar emot. Det kan väl knappast vara så att det är andra samer som är fienden i det här fallet. Låt oss i alla fall hoppas att det inte är så.

Sameradion & SVT Sápmi: Både ris och ros för Samelandspartiets överklagan av röstlängden

Sverigesradio.se, 16.12.2016: http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=2327&artikel=6590125

 

Som det är nu så är det enskilda samer som ska överklaga enskilda samer. Och det blir ju så att du ska stå där som en angivare även om du har rätt att göra det. Så då välkomnar vi en översyn så att den enskilda inte ska behöva ta ansvar för att valnämnden inte har gjort sitt jobb, säger Marita Stinnerbom från Guovssonásti

 

vs

 

Jakt- och Fiskesamerna är det största partiet i Sametinget och vice ordförande Josefina Skerk menar att Samelandspartiet bekänner politisk färg:
– Jag kan förmoda att de i princip anser att bara samebymedlemmar och renskötare är samer, och då vill de väl gärna vara riktigt säker på att ta bort så många som möjligt som inte uppfyller kriterierna, säger hon.