Ravna, Marion A.: Koftetradisjoner – synsing og forklaring

Nordnorskdebatt.no, 22. august, 2016: http://nordnorskdebatt.no/article/koftetradisjoner-synsing

Sett fra en utenforståendes synspunkt kan koftenormene virke merkelige, og kanskje litt strenge. Utgangspunktet for å kunne bruke kofta er nemlig samisk avstamming, og det er kun samer som kan bruke kofta. Unntaket er om du gifter deg med en same, eller du er en offentlige person, som ordfører, kongelig…