Øvernes, Siv: «Den konstruerte, politiske same.»

Ifinnmark.no, 2. desember 2016. http://www.ifinnmark.no/debatt/urfolk/samisk/den-konstruerte-politiske-same/o/5-81-379174

Det handler ikke om gener og rasetenkning, men om å ta tilbake historien og språk. Det handler om bevisstgjøring og synliggjøring, og det gjelder mange i nord.