Sverigesradio & STV Sápmi: Menar att överklagan leder till hårdare debatt

Sverigesradio.se, 09.01.2017: https://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=2327&artikel=6603904

– Jag ser också på kommenteringarna att jag tycker det är mycket hat som det ges uttryck för där. Att de här “nysamer” och att man skriver att rennäringen är det enda som är det samiska. Det är mycket sånt som kommer fram – rent hatiska kommentarer.

 

Sameradion & SVT Sápmi

Sverigesradio.se, 04.01.2017: https://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=2327&artikel=6601267

Att länsstyrelsen i Norrbotten beslutat att inte pröva Samelandspartiets överklagan tycker partiets ordförande Per-Olof Nutti är beklagligt och menar att man inte ska utsätta privatpersoner.

– Man blir ju utpekad som person när man som enskild måste gå och överklaga andra. Det här var också ett sätt av mig, av oss, att försöka visa att det bör komma till en lagändring.

Sameradion & SVT Sápmi: Sametingets styrelse ignorerade majoritetsbeslut om röstlängden

Sverigesradio.se, 22. december, 2016: https://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=2327&artikel=6594051

– Det är ju väldigt kränkande och man känner sig väldigt som en kastlös person, när man ska gå i svaromål och vet ingenting. Och sen är det ju ett stort steg att fylla i en ansökan till sameröstlängden, säger Ronny Svarto, som drev frågan om att göra det omöjligt att överklaga personer som redan finns med i röstlängden.

Katarina Hällgren: Nu dras rösträtten in i valrörelsen

Sverigesradio.se: http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=2327&artikel=6591519

 

Jag kan någonstans förstå att det här kan uppfattas som ett steg mot ett samiskt självbestämmande, genom att på det här sättet försöka ta kontrollen över vilka som ska vara med och rösta fram sametingets politiker. Men att jobba utifrån en exkluderande princip är knappast lösningen för att komma ur kolonialstatens klor.

För jag antar att det är kolonialmakten man genom det här överklagandet kämpar emot. Det kan väl knappast vara så att det är andra samer som är fienden i det här fallet. Låt oss i alla fall hoppas att det inte är så.

Sameradion & SVT Sápmi: Både ris och ros för Samelandspartiets överklagan av röstlängden

Sverigesradio.se, 16.12.2016: http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=2327&artikel=6590125

 

Som det är nu så är det enskilda samer som ska överklaga enskilda samer. Och det blir ju så att du ska stå där som en angivare även om du har rätt att göra det. Så då välkomnar vi en översyn så att den enskilda inte ska behöva ta ansvar för att valnämnden inte har gjort sitt jobb, säger Marita Stinnerbom från Guovssonásti

 

vs

 

Jakt- och Fiskesamerna är det största partiet i Sametinget och vice ordförande Josefina Skerk menar att Samelandspartiet bekänner politisk färg:
– Jag kan förmoda att de i princip anser att bara samebymedlemmar och renskötare är samer, och då vill de väl gärna vara riktigt säker på att ta bort så många som möjligt som inte uppfyller kriterierna, säger hon.