Eira, John Henrik: «Hvor ble det av verdiene?»

Nordnorskdebatt.no, 28. november 2016. http://nordnorskdebatt.no/article/hvor-ble-verdiene (See also Ifinnmark.no 29. november 2016. http://www.ifinnmark.no/debatt/sametinget/valg/hvor-ble-det-av-verdiene/o/5-81-382669)

Etter min mening er ikke Frp den største trusselen mot legitimiteten til Sametinget. Det er en større trussel hvis presidentkandidatens oppfordring følges; «at alle som har muligheten til å skrive seg inn i samemanntallet, benytter muligheten til å gjøre det».