Nrk Sápmi: Sametingspresident Vibeke Larsens nyttårstale

Nrk.no, 01.01.2017: https://www.nrk.no/sapmi/sametingspresident-vibeke-larsens-nyttarstale-1.13290273

 

Som du kan høre: Jeg snakker norsk – og ikke samisk.

I likhet med 2/3 av samene er jeg språkløs. Fornorskingen tok vårt språk, og jeg har ikke greid å ta det tilbake igjen.

Jeg vet at dette skuffer en del mitt folk. For dem er det viktig at en sametingspresident snakker samisk. Og jeg forstår dem. Særlig gjennom mine barn blir jeg påminnet om gaven hjertespråket er. Det gir dem tilgang på visdommen og hemmelighetene som ligger gjemt i ordene. Språket er identitet, kultur og fellesskap.

Samtidig er vår familie et typisk bilde på det samiske samfunn: Vi er av samme kjøtt og blod, men også forskjellige. Noen kan samisk, andre ikke. Likevel er vi én felles samisk familie som hører sammen.