NRK: Ikke-same får delta i utstilling likevel

NRK.no, 03.02.2017: https://www.nrk.no/troms/ikke-same-far-delta-i-utstilling-likevel-1.13358589

Tveitnes ble opprinnelig vraket fra utstillingen fordi han ikke har duodjimerket. Merket garanterer for at produktene er laget av samiske duodjiutøverne, og deles kun ut til personer som er kvalifisert til å stå i Sametingets valgmanntall.

Tveitnes, som opprinnelig er fra Hardanger, tilfredsstiller ikke kravene til valgmanntallet, og er derfor heller ikke kvalifisert til duodjimerket.