Somby, Katri: Hvilken forskning, Einar Niemi?

Nordnorskdebatt.no, 12.05.2017: http://nordnorskdebatt.no/article/hvilken-forskning-einar-niemi

Det norske historikermiljøet ser kanskje annerledes enn jeg som samisk historiker på dette, og det er forsåvidt greit. Jeg tror vi alle er enige om at historie også har med bakgrunn, kunnskap og ikke minst perspektiv å gjøre. Jeg ser et stort behov for en forsonings- og sannhetskommisjon i Norge, blant annet på grunn av at vi samer som folk har behov for å fortelle historien gjennom våre egne premisser og med folk som forstår