Vigernes skole

Vigernes skole er en barneskole (1.-7. trinn) med tre til fire klasser pr. trinn og omtrent 580 elever. Skolen ligger i utkanten av Lillestrøm og har store uteområder, både i skolegården og i nærmiljøet. Vi har timeplanlagt uteskole på alle trinn. Som universitetsskole er vi alltid åpne for å ta imot studenter.

Aktuelle temaer/problemstillinger

Ettersom vi er en stor skole med mange lærere, er det mange masteroppgaveproblemstillinger som kan være aktuelle å knytte til skolen. Ta gjerne kontakt med oss på mastertorget.

Noen aktuelle temaer:

 • Fagdidaktikk i musikk eller kunst og håndverk
 • Inkluderende opplæring / fellesskapende didaktikk
  • Rike innganger
  • Åpne oppgaver og spørsmål
 • Lek i begynneropplæringen
  • God overgang mellom barnehage og skole
 • Uteskole og alternative læringsarenaer
  • Bruk av litteratur i uterom (i skogen, ved minnesmerker o.l.)
  • Naturfagseksperiment i naturen

Forslag til metodikk:

 • Entreprenøriell masteroppgave (utvikle didaktisk produkt)
 • Gjennomføring undervisning eller observere undervisning
 • Observere/bidra i pedagogisk utviklingsarbeid
 • Intervju med skolens ledelse

Hvor mange studentoppgaver er det aktuelt å knytte til Vigernes skole? 

Etter avtale.

Søknad og frist 

Uke 35, 2024.

Kontaktperson 

Eivind Stranden – eist01@lillestrom.kommune.no