The role of Nordic research in transition to sustainable agro-marine food systems

En traktor som kjører over et jorde.

Nordisk nettverk

Nettverket «The role of Nordic research in transition to sustainable agro-marine food systems» har som hovedmål å starte en tverrfaglig dialog mellom nordiske universiteter og andre relevante institusjoner om nordisk forsknings rolle i overgangen til bærekraftige matsystemer.  Et mål med nettverket er å fremme langsiktig forskningssamarbeid mellom universiteter, forskningsinstitusjoner og andre samfunnsaktører (offentlige / private institusjoner, sivilsamfunnsorganisasjoner) for å bygge bro over gapet mellom forskning og praksis. Nettverket har også som mål å støtte og involvere unge forskere som er i starten av sin karriere.

Nettverket består av:

  • Universitetet i Helsinki
  • OsloMet – storbyuniversitetet
  • Sveriges Lantbruksuniversitet
  • Innovation South Greenland
  • Universitetet i Aarhus
  • Islands Landbruksuniversitet
  • Universitetet på Island
  • Universitetet på Færøyene

Deltagere ved SIFO:

  • Gunnar Vittersø
  • Sabina Kuraj