Strength2Food FORSTERK

Det er mye snakk om bærekraftig mat, men hva er et bærekraftig matsystem? Dette er noe matforskerne på SIFO er opptatt av. Prosjektet Strength2Food FORSTERK skal styrke kunnskapen og fremme dialogen om bærekraftige matsystemer i Norge gjennom å formidle resultatene fra hovedprosjektet Strength2Food og tilgjengeliggjøre dem for norske brukere. Strength2Food hadde mål om å gi forskningsbaserte anbefalinger innenfor tre spesifikke politikkområder i EU: kvalitetspolitikken for landbruksprodukter, offentlige matinnkjøp og stimulere til korte forsyningskjeder for mat.

Prosjektet fikk svært positiv evaluering spesielt på grunn av arbeidet med resultatformidingen. En tilrettelegging for norske forhold vil øke nytteverdien av denne formidlingen ytterligere.

Strength2Food FORSTERK sikter på å nå ulike brukergrupper gjennom skreddersydd formidling i form av faktaark, podkaster, workshops og bokbidrag. Prosjektet vil bidra til å dekke behovet for grunnleggende kunnskap om hva bærekraftighet betyr i det norske matsystemet og hvordan ulike typer virkemidler (for eksempel merkeordninger) og initiativer (for eksempel direktesalg) kan støtte opp om et mer bærekraftig matsystem. De viktigste målgruppene er forbrukere, småskala produsenter, myndigheter og kunnskapsinstitusjoner (FoU, utdanning, veiledningstjeneste m.m.).

Strength2Food-prosjektet har laget fire faktaark tilpasset et norsk publikum. Last ned faktaarkene her!

  1. Strength2Food oppsummert (oda.oslomet.no)
  2. Matmerker og forbrukernes matvalg (oda.oslomet.no)
  3. Styrket bærekraft gjennom kortreist, lokal mat (oda.oslomet.no)
  4. Styrke samarbeid for et mer bærekraftig matsystem (oda.oslomet.no)

Prosjektet ledes av Forbruksforskningsinstituttet SIFO ved OsloMet og støttes av en referansegruppe bestående av representanter fra LofotenMat SA, Salgslaget AS, Statsforvalteren i Oslo og Viken og Universitetet i Sørøst-Norge.

Rapport: Lofoten som bærekraftig matdestinasjon

Hva betyr bærekraftig matkultur for de som bor i Lofoten, og hvordan ser de for seg matframtiden?

Last ned rapport fra seminar og rundtur i Lofoten i september 2023: Lofoten som bærekraftig matdestinasjon (oda.oslomet.no)