Policy Evaluation Network (PEN)

PEN har som mål å evaluere politiske tiltak for å fremme et sunt kosthold og fysisk aktivitet hos befolkningen.

I PEN-nettverket deltar forskere fra 28 institutt i 7 europeiske land og New Zealand.

Prosjektgruppen OsloMet FNP (Food and Nutrition Policy), som deltar i PEN, omfatter forskere fra Forbruksforskningsinstituttet SIFO og Samfunnsernæring ved Fakultet for helsevitenskap. I tillegg samarbeid med andre relevante forskere.

OsloMets viktigste engasjement i PEN er:

  • å tilpasse, teste og gjennomføre Food EPI i Norge (WP1). I Food EPI vurderes nasjonal politikk opp mot beste praksis internasjonalt og manglende tiltak og implementering identifiseres.
  • å bidra til anbefalinger som sikrer at sosiale forskjeller og etnisk mangfold vurderes i utvikling, benchmarking, implementering, evaluering og formidling av politiske tiltak for å fremme et sunt kosthold og fysisk aktivitet (WP5).

Finansiering: Joint Programming Initiative «A Healthy Diet for a Healthy Life» (JPI HDHL) – med bidrag fra Forskningsrådet.

Prosjektdeltakere fra SIFO

  • Gun Roos
  • Silje Elisabeth Skuland

Prosjektdeltakere fra OsloMet forøvrig

  • Liv Elin Torheim
  • Sigrun Henjum
  • Anne Lene Løvhaug
  • Laura Terragni