Dugnad på Hadeland andelslandbruk

Har du hørt om en living lab før? Onsdag 24. mai deltok forskere fra SIFO på dugnad ved Hadeland andelslandbruk. Dette andelslandbruket er vår living lab i prosjektet FOOdIVERSE. Med en living lab sikres brukermedvirkning og et partnerskap som gjør det mulig for brukere å delta aktivt i forskningen. Vi bruker denne metoden for å løse utfordringer og utvikle nye løsninger. På dugnaden var forskerne fra SIFO med på å plante purre og kål, og dekke områder av åkeren med høy for å hindre uønsket ugress.

Da dugnaden var ferdig gikk vi inn i stabburet. Stabburene har tradisjonelt sett vært viktige steder for lagring av mat på gamle norske gårder, men brukes nå ofte på andre måter – som møterom. Mattia Andreola holdt en presentasjon om den italienske living lab’en Nutrire Trento. Mattia er stipendiat ved Universitetet i Trento og for tiden gjesteforsker ved SIFO i Oslo. Etter presentasjonen ledet Gunnar Vittersø, seniorforsker ved SIFO en diskusjon om en medlemsundersøkelse vi skal gjennomføre i Hadeland andelslandbruk. Denne undersøkelsen vil tjene to formål: 1) å samle inn nyttig informasjon for videre utvikling av CSA, og 2) å samle inn data for en sammenlignende casestudie av andelslandbruk i Hadeland og Trento.