Rapport: Hvilke faktorer påvirker forbrukernes spisemønster av fisk og sjømat?

Helsemyndighetene har i flere år anbefalt den norske befolkning å spise mer fisk og mindre rødt kjøtt. Likevel går ikke utviklingen i ønsket retning. Matvareprisene har økt mye det siste året. Nå ser vi også at fisk er en av matvarene med høyest prisstigning. Formålet med rapporten er å undersøke muligheter og hindringer for økt fiskeforbruk i Norge.

SIFO har derfor gjennomført en spørreundersøkelse om spisemønster av og holdninger til fisk som mat, samt noen mer generelle spørsmål og holdninger. Resultatene viser blant annet at det er vanlig å spise fisk/sjømat til middag 1-2 ganger i uken, altså spises det mindre enn anbefalingene i kostholdsrådene. Pris er en viktig hindring for å spise mer fisk, men smak, kvalitet og tilbredning spiller også en stor rolle.

Les hele rapporten ved å klikke på lenken: Hvilke faktorer påvirker forbrukernes spisemønster av fisk og sjømat?

Rapporten er delvis skrevet på oppdrag for NorgesGruppen ASA og delvis egenfinansiert.

Dialogmøte: Er rødt kjøtt farlig?

Den 5. juni 2023 inviterte Nortura til dialogmøte med tema: «Er rødt kjøtt farlig?». Her holdt SIFO-forsker Annechen Bahr Bugge et innlegg om kjøttets historie og utvikling i Norge.

Nortura skriver: «På relativt kort tid har rødt kjøtt gått fra å være ansett som sunt, næringstett og noe man gjerne serverte sine gjester, til å bli omtalt som en kontroversiell matvare vi helst ikke skal spise for mye av. Rødt kjøtt bidrar med viktige næringsstoffer i kostholdet vårt, men samtidig knyttes kjøttet til hjerte-karsykdom og kreft. Ligger utfordringen i råvarene eller hvordan vi behandler dem? Hva vet vi egentlig om kjøttets påvirkning på helsa vår? Og hva vet ikke?»

Opptak av møtet kan sees på Youtube. Annechens innlegg starter etter cirka 12 minutter.

Artikkel: Evaluation and prioritization of food environment policies in Norway using the Healthy Food Environment Policy Index (Food-EPI)

Sammen med flere forskere fra blant annet Institutt for sykepleie og helsefremmende arbeid ved OsloMet har SIFO-forsker Gun Roos bidratt inn i arbeidet med Food-EPI i Norge. Hele artikkelen «Evaluation and prioritization of food environment policies in Norway using the Healthy Food Environment Policy Index (Food-EPI)» i Food & Nutrition Research kan leses ved å klikke her.

Food-EPI rapporten som ble publisert i 2020 kan leses ved å klikke her.

Background:

Government policies promoting healthier food environments can contribute to healthier diets and prevent obesity and diet-related non-communicable diseases.

Objective:

To assess the level of implementation of internationally recommended food environment policies in Norway and establish prioritised actions to create healthier food environments.

Design:

The Healthy Food Environment Policy Index (Food-EPI) was adapted to the Norwegian context. It comprised 45 good practice indicators of government food environment policy and infrastructure support. Systematically compiled evidence of relevant policies was verified by government officials and formed the basis for assessing the level of implementation of these policies compared against international best practice benchmarks. The assessment was done by a national non-government expert panel (n = 35). The experts thereafter proposed and prioritized policy actions for government implementation.

Results:

Most indicators were rated at a medium or high degree of implementation in both the policy action (69%) and the infrastructure support (77%) components. No indicators were rated as having ‘none or very little implementation’. Among the 14 recommended policy actions, active use of price regulation to increase the price of unhealthy foods and decrease the price of healthy foods was the highest priority. Other top priorities were ensuring healthy food environments in public settings and introducing free school meals. Demonstrating knowledge-based and coherent political leadership in public health nutrition policies was the highest priority among the 11 recommended infrastructure support actions.

Conclusion:

The overall policies in Norway to promote a healthy diet show a medium to high level of implementation. This study highlights that there is still room for additional improvements in Norwegian policies and infrastructure support to promote healthy food environments.