Lokalmatdagen 2024

Salgslaget inviterer til Lokalmatdagen 2024, med innlegg fra blant andre SIFO-forskerne Virginie Amilien og Gunnar Vittersø.

Lokalmatdagen går av stabelen mandag 22. april på Røverstaden i Oslo. Programmet varer fra kl. 9.00 til kl. 16.00.

SIFOs Virginie Amilien ser på hva «lokalmat» betyr, hvorfor ulike definisjoner brukes og flere andre viktige momenter i vurderingen av «lokalmat». Viriginie tar oss gjennom endringer de siste 25 årene.

Kollega Gunnar Vittersø tar for seg folks matkunnskap. Ser vi stadig flere avlærte forbrukere fordi viktig matkunnskap har forsvunnet?

Se hele programmet: Lokalmatdagen vil du ikke gå glipp av (salgslaget.no).

Lokalmatdagen arrangeres av Salgslaget, som er et nettverk av samarbeidspartnere med bred kompetanse og erfaring fra hele verdikjeden. Salgslaget skal bistå små og mellomstore bedrifter slik at de tjener penger på lokale produkter.

Foto: Tore Berntsen/Bondens marked.

Verksted for å danne et matråd i Oslo-regionen

hånd som holder en bunt gulrøtter rett fra jorda

Som del av det EU-finansierte Fusilli-prosjektet arrangeres det tirsdag 19. mars et verksted for utformingen av et matråd i Oslo-regionen. Alle med interesse for og ønske om et mer økologisk, helsebringende og bærekraftig lokalt matsystem er hjertelig velkommen til å delta i vårt verksted.

Vert for verkstedet er By- og regionsforskningsinstituttet NIBR og Forbruksforskningsinstituttet SIFO ved OsloMet. Det er en del av prosjektet FUSILLI – Fostering the Urban food System transformation through Innovative Living Labs Implementation som er finansiert av Horizon2020-programmet til EU. Her deltar 12 kommuner og 22 andre partnere, deriblant Oslo kommune og OsloMet.

Et matråd er en åpen, deltakende møteplass for deling av erfaringer og løsninger på konkrete og lokale utfordringer. Matråd er på mange måter et eksperiment i et demokratisk styresett, der målet er å påvirke politikken i en mer bærekraftig retning. Inspirasjonen til dette initiativet er de siste årenes etableringer av Food Policy Councils i Nord-Amerika og Europa. Slike ‘councils’ (råd) samler hele bredden av aktører – bønder, andre innenfor matproduksjon, distributører, storinnkjøpere/storhusholdninger, ledere for serveringssteder, kokker, forskere, vanlige forbrukere, sivilsamfunn, privat- og offentlig sektor. Til sammen utgjør dette et nettverk som kan skape samarbeid og praktiske løsninger. Det er et mål å formulere og gjennomføre ny matpolitikk i samarbeid med lokale myndigheter ved først å lage et sterkt, kunnskapsrikt råd.

I løpet av dette verkstedet ønsker vi å kartlegge deltakernes erfaringer og kompetanse, hvilke systemer vi har i dag, hva fungerer godt og hva kan bli bedre? Vi skal ha inspirerende samtaler og felles refleksjon over utfordringer i dag og hvilke nye muligheter som finnes i fremtidens matsystem. Målet for verkstedet er i fellesskap å skape en struktur og allianse og å forberede arbeidet med å sikre en langsiktig finansiering.  

Sted: OsloMet, Falbes gate 5, rom FG020, Oslo

Tid: 19.03.2024,10.00 – 15.00

Påmelding til verksted om matråd, tirsdag 19.mars 2024 (docs.google.com)

This project has received funding from the European Union’s Horizon 2020 research and innovation programme under grant agreement No 101000717.

7. september: Lofoten som bærekraftig matdestinasjon – seminar og workshop

Hvordan kan vi få forbrukere til å kjøpe mer lokalprodusert mat, og hvordan skal vi gjøre denne maten lønnsom for bønder og fiskere?

Hvordan kan ulike aktører innen mat- og reiseliv samhandle om å fremme Lofoten som matdestinasjon?

Kan vi få til en utvikling som tar hensyn til bærekraftig utnytting av de lokale ressursene og som styrker de besøkendes og lofotværingenes tilgang til og kunnskap om lokale, bærekraftige produkter og opplevelser?

Deltakere fra det lokale næringslivet, myndigheter og organisasjoner med engasjement for lokal og bærekraftig mat møtes til inspirerende samtaler og idémyldring i Lofoten i September. På workshopen skal deltakerne vise fram lokale initiativ, dele erfaringer med hverandre og diskutere muligheter og utfordringer for å løfte Lofoten som matdestinasjon.

Program og mer informasjon om arrangementet «Lofoten som bærekraftig matdestinasjon» finner du ved å klikke her

16.-17. august: SIFO og FoodLessons på Arendalsuka 2023

Prosjektet FoodLessons ved SIFO, OsloMet ønsker velkommen til to dager med debatter, foredrag, film, omvisninger og smaksprøver under Arendalsuka!

  • Sted: KUBEN museum og arkiv, Parkveien 16a, Arendal
  • Dato/Tid: 16.-17. august 2023, 10:00-16:00

I 2021 samlet Regjeringen seg om en felles visjon for matnasjonen Norge: I 2030 er mat en kilde til matglede, stolthet, god helse og fellesskap i hele befolkningen, og er et synlig element i turistlandet Norge. Strategien er full av gode målsettinger, og er et forførende prosjekt som høster mye entusiasme og løfter om samarbeid. Men hva er gjort, hvordan løses dette i praksis og hvem har ansvaret?

Prosjektet FoodLessons har gleden av å ønske velkommen til to dager med debatter, foredrag, film, omvisninger og smaksprøver på KUBEN museum og arkiv i Parkveien 16a i Arendal onsdag 16. og torsdag 17. august 2023.

Alle er hjertelig velkomne. Fri entré.

Hele programmet finner du ved å klikke her.

Facebookarrangementet finner du ved å klikke her.

Foto: Mari Svenningsen/MatPrat