Om oss

Vår visjon: Ny kunnskap for en bedre forbrukerhverdag. 

På denne hjemmesiden vil du finne nyheter knyttet til SIFO sitt matforskningsmiljø. Forbruksforskningsinstituttet SIFO er et ikke-kommersielt tverrvitenskapelig forskningsinstitutt ved Senter for velferds- og arbeidslivsforskning (SVA) ved OsloMet. SIFO er en forkortelse for Statens institutt for forbruksforskning, som var navnet fra 1974, fram til sammenslåingen med Høgskolen i Oslo og Akershus, OsloMets forløper, i 2016.

Våre forskere er organisert i tre forskningsgrupper:  

Matforskningsmiljøet ved SIFO er tilknyttet alle de tre forskningsgruppene. Forskerne er involvert i flere ulike prosjekter innen helse og inkludering, kultur og tradisjon, produksjon og produktutvikling, marked, politikk og bærekraft. Vi ønsker blant annet å bidra til:

  • å løse samfunnsproblemer og sikre at kunnskap om produktene, forbrukere og forbruk inngår i diskusjon og politikk der mat inngår.
  • å styrke kunnskapsgrunnlaget for utformingen av forbrukerpolitikken knyttet til matvaner, ernæring og dagligvarehandel, distribusjon, og markedsføring.
  • å studere miljøpåvirkningen av ulike typer forbruk og forutsetningene for en bærekraftig praksis.