Nrk Sápmi: Samisk identitet er mer enn rein

Nrk.no, 11. november, 2016: https://www.nrk.no/sapmi/samisk-identitet-er-mer-enn-rein-1.13223525

Sametingspresident-kandidat og stortingsrepresentant Helga Pedersen var også opptatt av at språkkriterier ikke må hindre noen i “å bli” same, eller at det skal være et kriterium for å bli for eksempel sametingspresident.