Sirkka, Karl-Wilhelm: «En form for rasetenking?»

Ifinnmark.no, 15. november 2016. http://www.ifinnmark.no/debatt/finnmark/urfolk/en-form-for-rasetenking/o/5-81-373468 (See also An.no, 15. november 2016. http://www.an.no/debatt/samisk/politikk/en-form-for-rasetenkning/o/5-4-426466)

Den tankegangen som går ut på at det er nok å være av samisk avstamning for å kunne oppfatte eller identifisere seg som same, må da være en form for rasetenking?