Bjørklund, Ivar: «Sametinget – en trojansk hest?»

Nordnorskdebatt.no, 28. http://nordnorskdebatt.no/article/sametinget-en-trojansk-hest

De vide manntallsreglene åpner opp for mange interesser som ikke nødvendigvis er i samsvar med Sametingets formål, og samisk språk ser etter hvert ut til å bli en salderingspost ved Sametingsvalgene