Breivik, Randi: «Ikke norsk nok. Ikke samisk nok. Aldri god nok!»

Ifinnmark, 29.november 2016. http://www.ifinnmark.no/debatt/politikk/sametinget/ikke-norsk-nok-ikke-samisk-nok-aldri-god-nok/o/5-81-382837

Den norske staten sa vi ikke var gode nok nordmenn og gjorde det de kunne for å frarøve oss vår identitet. Nå sier enkelte av våre samiske brødre og søstre at vi ikke er gode nok samer, og forsøker å ta fra oss vår identitet. Jeg sier: “Fuck you!” til begge. På et språk alle kan