Wilhelmsen, Ronny: Demokrati i Sápmi

Ifinnmark.no, 30. november 2016: http://www.ifinnmark.no/debatt/sametinget/arbeiderpartiet/demokrati-i-s-pmi/o/5-81-383029#am-commentArea

At også Sametinget har sine utvidelser av hvem som stemmer og stiller til valg viser at det samiske samfunnet også er et samfunn som utvikles og endres. Mangfoldet av partier sikrer mangfold i demokratiet og debatten.