NRK: Mener tiden er kommet for forsoning blant samene

Nrk.no, 03.01.2017: https://www.nrk.no/finnmark/mener-tiden-er-kommet-for-forsoning-blant-samene-1.13303271

I stedet for å virke samlende, splitter retorikken om samisk språk det samiske folket. Det må vi snu i jubileumsåret 2017. (…) Vi må bruke erfaringene og de grusomme overgrepene mot det samiske folket til å gå videre. De samiske språkene er viktige, men man er ikke en dårligere same dersom man ikke behersker språket. Vi er alle gode samer