iFinnmark: Står for kritikken av norsk nyttårstale: – Jeg mener at samisk språk er så viktig at vi er nødt til å våkne.

iFinnmark.no, 04. january, 2017: https://www.ifinnmark.no/sametinget/samisk/nyheter/star-for-kritikken-av-norsk-nyttarstale-jeg-mener-at-samisk-sprak-er-sa-viktig-at-vi-er-nodt-til-a-vakne/s/5-81-405497

Dessuten har jeg ikke sagt at ikke-samisktalende samer er mindre samer enn meg, men det viktigste er at språket ikke må glemmes. Det er språket som er arven vår og holder det samiske oppe.