Brita Julianne Skum: Personangrep og manglende forståelse for samisk språks betydning

Nordnorskdebatt.no, 05.01.2017: http://nordnorskdebatt.no/article/personangrep-manglende (See also: Ságat.no, 05.01.2017: http://www.sagat.no/mening/personangrep-og-manglende-forstaelse-for-samisk-spraks-betydning/19.5988)

Mine utsagn står jeg for! Skal ikke jeg ha rett til å slåss for vårt eget språk, uten å bli anklaget for å tilhøre en slags mindretallselite som undertrykker resten fordi vi ønsker å berge språket? Hvis ikke vi har sametingspolitikere med oss, hvem skal da ivareta vår felles arv, samisk. Alle språkdebatter ender med at noen stopper debatten med å si at dette er undertrykking, de fleste samer kan ikke samisk.

Mun lea sápmelaččaid biga giela ektui, ja mun vuorddán maiddai  ahte min presideantta lea sámegiela deháleamos ovddasteaddji.