Ann-Merete Solbakken: Kampen for hjertespråket

Ifinnmark.no, 06.01.2017: http://www.ifinnmark.no/debatt/samisk/sprak/kampen-for-hjertespraket/o/5-81-406456

Den norske stat har et særskilt ansvar for å sikre og utvikle det samiske språk gjennom nasjonal og internasjonal rett, men også vi som enkeltpersoner har et ansvar for at hjertespråket vårt skal overleve