Eilif Aslaksen: Språklig sviker eller ildsjel?

Ifinnmark.no, 06.01.2017: http://www.ifinnmark.no/debatt/ukeslutt/samisk/spraklig-sviker-eller-ildsjel/o/5-81-406985

Sametingspresidentens tale på norsk ga verdifull innsikt til hundretusener av mennesker om konsekvensene av 150 års fornorskningspolitikk. At de fleste samene er i samme situasjon som Vibeke Larsen, er noe mange i Norge etter hvert har fått med seg, men fortsatt er det nok dessverre ukjent for svært mange. Årsakene til at norsk er morsmålet til mange samer er imidlertid ikke allmennkunnskap. Debatten i etterkant av sametingspresidentens nyttårstale er derfor grunnleggende og forhåpentligvis også nok en vekker for både norsktalende og samisktalende; nordmenn, finner, svensker og samer.